Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 57 - ... δια λέξεως μεν ως έχει τα λεγόμενα Δελφικά παραγγέλματα το μηδέν άγαν και το γνώθι σαυτον 243 8. καα. τα τούτοις όμοια, δια δε συμβόλων ως ο τε τροχός ό στρεφόμενος εν τοις των θεών τεμενεσιν ε'ιλκυσμενος παρά 4- ήρμή^υσΐ
Page 459 - Ύιμόθεον ό γενναίος περιετεμεν απόστολος κεκραγως και 2ο γράφων " περιτομήν" την χειροποίητον ουδέν ώφελεΐν, άλλ' "ίνα μη αθρόως άποσπών του νόμου προς την εκ πίστεως της καρδίας περιτομήν αφηνιάζοντας έτι τους 25 άκροωμενους των Εβραίων άπορρήξαι της συναγωγής άναγκάσρ συμπεριφερό...
Page 239 - Ιατρικάς ούσας, περί τε της του σώματος κατασκευής, και περί νόσων, και περί οργάνων, και φαρμάκων, και περ! οφθαλμών , και το τελευταΐον περί των γυναικίων (2). Και τα μεν Αιγυπτίων, ως εν βραχεί φάναι, τοσαΰτα. Ινδών δε ή φιλοσοφία και αύτων διαοεοόηται. Αλέξανδρος γ...
Page 15 - Εχει δε ώδε τολμητέον γαρ οΰν το γε αληθές ειπείν, άλλως τε και περί αληθείας λέγοντα. Ή γαρ άχρώματός τε και ασχημάτιστος και άναφής ουσία όντως ούσα, ψυχής κυβερνήτη μόνω θεατή νω, περί ην το της άληθοϋς επιστήμης γένος, τοϋτον έχει τον τόπον. "Ατ...
Page 465 - Έ μεν ουν πίστις σύντομος εστίν, ως ειπείν, των κατεπειγόντων γνώσις ή γνώσις δε άπόδειξις των δια πίστεως παρειλημμένων Ισχυρά και βέβαιος, δια τή"ς Κυριακής διδασκαλίας έποικοδομουμένη τ^ πίστει, εις το άμετάπτωτον και μετ' επιστήμης και καταληπτον ( 23 ) παραπε'μπουσα.
Page 495 - ... το γένος, αχώριστος ων της εντολής και της ελπίδος, ευχάριστων αεί τω θεώ καθάπερ τα ζώα (31) τα δοξολογά τα δια Ήσαΐου αλληγορούμενα προς πασαν πεΐραν Ό Κύριος, φησίν, εδωκεν, ό Κύριος άφείλετο (32).
Page 447 - ... ό το πάντων άγαθώτατον κατά την επιστήμην κει ο κτη μένος εύθικτος μεν κατά την προσβολήν της θεωρίας, εμμονον δε την των θεωρητών δύναμιν εν τί} ^υΧ^ κεκτημένος, τουτε'στι την διορατικήν της επιστήμης δρι858 Ρ.
Page 255 - Ιουδαίος εκ του κατά νόμον ύπο ζυγον καθαρού κριθε'ντος ζώου, επεί καΐ διχηΐ5 λεΐ κα\ μηρυκάται ό βοΰς, ό εθνικός δε δια της άρκτου εμφαίνεται, ακαθάρτου και αγρίου θηρίου, τίκτει δε το ζωον σάρκα ατύπωτου, ην σχηματίζει εις την του θηρίου ομοιότητα τί) γλώττη μόνον...
Page 469 - ... ουν 1 5 ορμώμενος εκ παντός τρόπου συνεργεί προς την μάθησιν πάντ εκείνα ποιών δι ων λαβείν δυνησεται την γνώσιν ων ποθεί, πόθος δε κατά προκοπην πίστεως άμα ζητήσει κραθείς συνίσταται, το δ* εστίν άξιον γενέσθαι της...
Page 493 - Ούτος εν εξει γινόμενος εύποιητικί) θάττον του λέγειν καλώς ευεργετεί, τα μεν των αδελφών αμαρτήματα μερίσασθαι ευχόμενος είς έξομολόγησιν καΐ επιστροφή 5 των συγγενών, κοινωνεΐν δε των ιδίων αγαθών προθυμούμενος τοις φιλτάτοις.

Bibliographic information