Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 28

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1849 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 62 - De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
Page 62 - Er wordt overal in het rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven. ęHet geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers; het een en ander door de wet Ie rogeleu.
Page 61 - Ieder ingezeten heeft het regt om verzoeken aan de bevoegde magt schriftelijk in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit naam van meer worden...
Page 61 - Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Page 61 - Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden , hetzij ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.
Page 61 - De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen , noch , behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet , bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften.
Page vii - Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon; wat Staat ons, Nederlanders, thans vooral op Java te doen? Door J. Munnich uit het Engelsch vertaald en voorgedragen in de vriendenvereeniging ĽMusis
Page 130 - Die Sonne tŲnt nach alter Weise In Brudersphšren Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stšrke, Wenn keiner sie ergrŁnden mag; Die unbegreiflich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.
Page 62 - Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regering, en wordt door de wet geregeld.
Page 232 - The History of Bahawalpur with notices of the adjacent countries of Sindh, Afghanistan, Multan and the West of India, James Madden, London, 1848, Shahamet AH, The Sikhs and Afghans, James Madden, London, 1849.

Bibliographic information