Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim. Ex optimis codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit nova latina versione et Animadversionibus cum Is. Casauboni aliorumque tum suis illustravit commodisque indicibus instruxit Iohannes Schweighaeuser, Volume 4, Part 1

Front Cover
ex typographia societatas Bipontinae, 1803
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 258 - III. lai.) nunc quidem -rpe-rttpo^initat fcriptum id nomen eft in editis, née diveriam Icripturam ex membr. A. ( nam in Epit. prorfus deeft Epicharmi teftimonium) enotatam video. Quae varieras potuit quidem cafu ac temeré accidere : fed potuit etiam non fine ratione obtinere. Nam , quod vulgo кортам fcribitur, id eo pertinet, quod derivare confueverint id nomen <**•> той та« x.tpet.t Ktvtiv : ( ut docuit Noiler VIL 187.
Page 511 - Amphldi , tri» bui a MURETO , Variar. Leo. XIX. c. 3. in Gruteri Thef. T. II. pag. 1224. Unde quoniam msstis codicibus Italicis ufus erat Muretus , fufpicari aliquis poffit , in antiquis msstis libris Alcxiifts nomen híc reperiri. QL ->d quidcín contra eft: nani hoc ipfo loco, ubi fábula Гишчикрлтм nominatur , nulkim auâoris nomen adieâum eft , fed per...
Page 627 - to: [cap. 19.] ubi philofophus naturam enarrat quorun»dam animalculorum quae in nive & in igne generantur » in Cypri infulae fornacibus aerariis : eadem quoque Stra
Page 339 - Êamdem fententiam eis« dem verbis profitentem alium rufticum hominem induxit idem Antiphanes in Curide, ut fupra vidimus, p. 304.3. ubi remitiere leftorem ad hunc locum debueram. Porro , quod...
Page 626 - Ea nicle m rem ex Ariftotele repetiere Plinius, IX. 38, 86. Aelian. Nat. Anim. IV. 34. & Antigonus Caryft. Hiftoriar. Mirab. cap. 8o. ubi videnda quae disputavit BECKMANWS , & , quern is laudar , BROUSSONET in Hiß. dt fAc*¿. des Sciences , année 1787. p. 1 55. luv Sí ¿ i.) и v та. м=[' fii'Ki -/fpíaik , тсс <fè «rufpx , TA íl irvftytvñ.
Page 193 - ¡lia écloga pro unius eiusdemque hominis oratione haberi ; quemadmodum acceperant interpretes. At nobis vifae erant alternae efle colloquentium vices; in eum fere modum, quo ufi lumus , distinguendae. Confer extremum verfum , pag. 661. c. Verf. 2. Cum abeflet hoc loco verbum <p i» ¡¿ ) , poterat quidem ad inñnitivum t-\,en intelligi verbum fínitum -/_fí> vel /|Г, ut perfaepe alias.
Page 477 - Noflrum , turn apud alios auttores eiusdem pifcis, cui ó ц\к (/AVÍ двлаттмг) nomen erat , commemoratio : de quo vide Animadv. ad VII. 308. e. Conf. SCHNEIDERUM ad Aelian. Nat. Anim. IX. 41. qui tarnen idem vir doatiffimus ( in Hiftor. Pifcium, pag. 323.) hjud adparert , ait, quis apud Athenaeum hl mus pifcis intelligatur , qui cum tuglocta 6" pfttta ( errare lAra.ru , ut videtur) ad cartilagíneos pi fees refertur.
Page 189 - глму /¿¿pat tv ßp»meîff№, aiebat olim fapiens: quod cum alias verum ex»perimur, turn vel maxime, quoties veterum fcriptorum » monumenta ferio traâamus. Utrumque vulnus obliga...
Page 161 - GROTIUS, ut vulgatae fcripturae nementionem quidem faceré in Notis (ut alias confueverat ) dignaretur. Et nos fummorum virorum auâoritatem fecuti fumus: vereor ne temeré & praecipitanter; quandoquidem meliora (ni i al lor) indicabant ve
Page 67 - Quae in fuperioribus editionibus hoc loco defiderata , ex lib. XII. a fe fuppleta Cafaubonus ait, quatuor verba funt, quae proxime fequuntur ifta, iîtv 14 Ь; quibus temeré omiffis in éd. Ven. & Baf. fie leEa gebatur, ii

Bibliographic information