Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname

Front Cover
C.G. Sulpke, 1842 - Suriname - 121 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 31 - ... blanke vrouw , dan wanneer zulks uit trouweloosheid plaats heeft , door het nemen eener andere huishoudster. Als de man haar met geen ruim uitzet afscheept , dan wordt de echtbreker voor geen braaf mensch gehouden , hetgeen hem evenwel niet geheel zijnen goeden naam beneemt , omdat de afgunst en de familie van die tweede huishoudster daarentegen de trouweloosheid van haren kant uitkraamt.
Page 30 - De meeste maaltijden worden onder Heeren alléén gehouden , doordien het grootste gedeelte op zijn Surinaamsch leeft, dat wil zeggen : dat zij met hunne huishoudster leven als manen vrouw.
Page 61 - ... kop , die niet eetbaar was. . — De kost was nog al vet ; ik at er daarom slechts twee van , die zeer naar mijnen smaak waren.
Page 93 - ... houdt de moeder de holle regterhand voor den mond, die een ander met genoegzaam dunne pap vult; welke pap uu uit de hand, als uit een trechter, onder bestendige aanvulling, het kind, dat aanhoudend schreeuwt door den angst van stikken, wordt inden keel gegoten.
Page 2 - Vaderland, eene vertrouwelijk geschrevene verhandeling over Surinaamsche bezittingen , zeer dienstig voor eigenaren van plantaadjes in de West-Indien...
Page 93 - Deze handelwijze houdt niet eer op , voor dat hetzelve genoeg heeft , dat is , tot dat de buik zóó gespannen is , dat er, naar hare gedachte niet meer in kan : alsdan blaast zij het kind een paar malen...
Page 30 - ... deze liefde uitboezemingen met welgevallen aangenomen, dan moet men gedurende eenigen tijd zijn hof maken. Op den tot de vereeniging bepaalden dag brengt de moeder der bruid , vergezeld van eene buurvrouw , in donker , de bruid in de slaapkamer van den bruidegom, die aldaar reeds in...
Page 30 - Men huurt of koopt slaven en slavinnen, en dit alles dient wel onder een vrouwelijk opzigt te staan ; daarom is men er al spoedig op uit, naar zoo iemand om te zien. — Men heeft daartoe veel keuze , ja , geheele families zijn er op uit...
Page 30 - Surinaamse' h ; dit zijn alléén mulattinnen en slavinnen. — Ook krijgt de man wel eens in het hoofd eene andere huishoudster te nemen, al heeft de eerste reeds kinderen bij hem...

Bibliographic information