Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1772 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 802 - Staaten van Vriesland allen den geenen, die deezen zullen zien of hooren leezen , SALUT ; Doen te weeten : Dat...
Page 1173 - Staaten van Zeeland, allen den genen, die -*"^ dezen zullen zien of hooren lezen, Salut i doen te weten: dat Wy, in aanmerking nemende, hoe hoe , federt eenige tyd , verfcheiden praftyken zyn ]yfir>.
Page 831 - Wy» dat deefe alomme gepubliceert en geaffigeert lal worden daar het behoord en te gefchiedengebruikul yk is. Gedaan in den Hage onder het klein Zeegel van den Lande den 22 July 1772.
Page 807 - Springhengften door hem gekeurd, derzelver Ouderdom, Hair, en het getal der Merrien door dezelve Gedekt, ten einde hier door na te gaan, of deeze vernieuwde Ordres van Hun Ed. Mog. van goede gevolgen voor de Stoeteryen in deeze Provincie zyn, en om hier aan te voldoen, zal de...
Page 809 - Prince, zouden worden be„ fteed tot het doen luiden der Klokken, en „ het geeven van Bier aan de Ingezetenen, „ thans zullen worden gefteld in handen van
Page 842 - zal mogen gefchieden, als uit de Havenen „ van Harlingen , Stavoren , Workum en de
Page 841 - Dat verders om de Overtreding van deeze ,, Onze beveelen en heilzaame fchikkingen , zoo „ veel mogelyk voor te koomen , geene Koejen „ zullen mogen worden uitgevoert als met „ eene Verklaringe van den Dorpregter of Boo...
Page 803 - Dekhengften hoog moeten zyn vyf hout voeten en twee duimen, te weeten met het leggen van de Ry op de Schoft, en dat op het waterpas van de grond regt neder, voorts dik van taillie en goed van Hals , Kop en Beenen, lii 2 zonTzcrrder aangeboren gebreken, dewelke een Ven» *en fchadelyk zouden konnen weezen.
Page 804 - Collegie of Gecommitteerden van dien. X. Dat voor Dekgeld egalyk over de gehele Pro•vincie, zoo wel in de Hooge als Laage Quartieren, zal worden betaalt een Du ca ton. . XI. Dat geen accoord over het Dekgeld of wan» neer een Merrie geld blyft zal mogen worden ge.
Page 802 - Handel meer en meer zoude te niete loopen en bedorven worden : Om nu hier in na behoren te voorzien ; Zoo is 't, dat Wy, na examinatie van de Placaten en Refolutien , voormaals op dit Onderwerp vaftgefteld en genomen > hebben goedgevonden by eeu een Nieuw Reglement niet alleen hier in te voor-LEEy» zien, maar ook wederom een Keurmeefter der.

Bibliographic information