Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of 10 on Wij hebben bevonden, dat deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen....
" Wij hebben bevonden, dat deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggende, dat hij zelf Christus, de koning is. 3 En Pilatus vraagde hem, zeggende : Zijt gij de koning der Joden ? En hij antwoordde hem en zeide : Gij zegt... "
Orde der feest- en lijdensteksten, ten gebruike van de Nd. Herv. gemeente te ... - Page 49
1903 - 96 pages
Full view - About this book

Orde, volgens welke de feest- en lijdensteksten: in de Nederduitsche ...

Clergy - 1829 - 144 pages
...de scharen : ik vinde geen schuld in dezen mensch. XIX. Jezus voor Herodes. LUK. XXIII, vs. 5—16. 5. En zij hielden te sterker aan , zeggende : hij beroert het volk , leerende door geheel Jude'a , begonnen hebbende van Galile'a tot hier toe. 6. Als nu Pilatus van Galile'a boorde , vraagde...
Full view - About this book

De geschiedenis von onzen heer ... Jezus Christus, uit de vier Evangelisten ...

1829
...Maar Hij antwoordde hem niet op een éénig woord , alzoo dat de Stadhouder zich zeer verwonderde. En zij hielden te sterker aan , zeggende : Hij beroert het volk , leerende door geheel Judea , begonnen hebbende van Gafileën tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galfleën hoorde, vraagde hij,...
Full view - About this book

Orde der feest- en lijdensteksten: zoo als zij jaarlijks op de feestdagen en ...

Clergy - 1848 - 143 pages
...vraagde hem, zeggende: zij t gij de Koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. 4 En Pilatus zeide tot de Overpriesters en de scharen: ik vind geene schuld in dezen mensch. ZES EN TWINTIGSTE LIJDENSTEKST. LUKAS XXIII : 5-16. 5 En zij hielden te sterker aan, zeggende : hij...
Full view - About this book

Het Nieuwe Testament: of Alle de boeken des Nieuwen Verbonds van Onzen Heer ...

1850 - 706 pages
...vraagde hem, zeggende : Zijt gij de koning der Joden ? En hij antwoordde hem en zeide : Gij zegt het. 4 En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen : Ik vind geene schuld in dezen mensch. 5 En'zij hielden te sterker aan, zeggende : Hij beroert het volk, leerende door geheel Judea, begonnen...
Full view - About this book

Orde der feest- en lijdensteksten: zoo als die jaarlijks in de Hederduitsch ...

Clergy - 1859 - 160 pages
...Jezus antwoordde hem niet meer op één eenig woord , ulzoo dat de Stadhouder zich zeer verwonderde. En zij hielden te sterker aan , zeggende: Hij beroert het volk, leerende door geheelJudéu . begonnen hebbende van Galiléa tot hiertoe Als nu Pilatus van Galiléa hoorde , vraagde...
Full view - About this book

Het Nieuwe Testament of alle de boeken des nieuwen verbonds van onzen heer ...

1865 - 706 pages
...vraagde hem, zeggende : Zijt gij de koning der Jouen? En hij antwoordde hem en zeide : Gij zegt het. 4 En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen...zeggende : Hij beroert het volk, leerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hier toe. 6 Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij,...
Full view - About this book

Het Nieuwe Testament: of Alle de boeken des Nieuwen Verbonds van Onzen Heer ...

1869 - 706 pages
...vraagde hem, zeggende : Zijt gij de koning der Joden ? En hij antwoordde hem en zeide : Gij zegt het. 4 En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen...zeggende : Hij beroert het volk, leerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hier toe. 6 Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij,...
Full view - About this book

Overeenstemming der vier evangeliën: of de gewijde verhalen van het leven ...

Bible - 1896 - 462 pages
...zien, * omdat hij § 148. Poging van Pilatus om Jezus te verlossen. De (Vrijdag, de MATTHEUS. MABKUS. i En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen...Judéa, begonnen hebbende van Galiléa tot hier toe. veel van Hem hoorde ; en hoopte eenig teeken te zien, dat van Hem gedaan zou worden. * Luk. 9:7; Matth....
Full view - About this book

Het evangelie naar de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht

Jan van Andel - Bible - 1902 - 510 pages
...vraagde Hem. zeggende : Zyt gij de Koning der Joden ? En Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het, 3. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geene schuld in dezen mensch, 4. Het is opmerkelijk dat Pilatus Jezus onschuldig verklaart, ofschoon deze een bevestigend antwoord...
Full view - About this book

Het nieuwe testament of alle boeken des nieuwen verbonds van onzen Heere ...

1905 - 419 pages
...antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. 4 En Pilatus zeide tot de O v erpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in dezen mensch. 5 En zij hielden te sterker...van Galiléa hoorde, vraagde hij of die mensch een Galileër was; 7 en verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was , zond hij hem henen tot Herodes,...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF