คําอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Front Cover
สําันกิพม์พุจฬาลงกร์ณมหาิวทยาัลย, 1991 - Consumer protection - 257 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

12 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ ๆ เช่น ๆ ไป ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๙ 1ช่น 1ช่าชึ้อ ๒*๑๐ ๒*๒๒ ๒*๒๖ ๒*๒๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๕๒๒ ๒๖ ๒๗ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๖ ๓๙ ๕๗ ๖๑ ๖๒ ๙๙ กฏหมาย กรกฏาศม กรรมการ กระ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวคีอ การ การจำหน่าย ขอ ข้อ ๓ ขัอ ขาย คีอ ใฆษณา เงึ๋อนไข จำหน่าย ฉบํบทึ่ เฉ ชึ๋ง ชุต เช่น ณ วันทึ่ ดังนั้น ดัวอย่างเช่น ดามมาดรา ไดแก่ ได่ไเก่ ทั้งนี้ ทึ่ เท่านั้น นั้น นี้ นึ้ ใน ในปี บรการ ประกาศ ณ ประเทศ ปีทึ่ เป็น เป็นดัน ผูบริใภค ภาชนะ มฯตรา มาครา มาดรฯ มาดรา มาดรา ๒๙ มาดรา ๓๗ มาตรฯ มาตรการ มาตรา มาตรา ๓๐ เมษายน ยา รถไฟ รวม ร่างกาย เรึ๋อง ลงวันทึ่ เล่ม และ และมาดรา วรรคสอง วัน ศอ หมายความว่า หรอ หรํอ หริอ หรีอ หรือ แห่งกฏกระทรวง ให อาญา อาหาร เฮ เะ เเ

Bibliographic information