Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie: bewerkt naar de jongste en beste berigten, Volume 2

Voorkant
P. N. van Kampen, 1863
1 Reviewen
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 521 - A True Relation of the Unjust, Cruel, and Barbarous Proceedings against the English, at Amboyna, in the East Indies, by the Netherlandish Governor and Council there.
Pagina 521 - Councel there. Also the copie of a Pamphlet, set forth first in Dutch and then in English, by some Neatherlander...
Pagina 521 - Neatherlander ; falsly entituled, a True Declaration of the Newes that came out of the East-Indies, with the Pinace called the Hare, which arrived at Texel in June, 1624. Together with an Answer to the same Pamphlet. By the English East-India Companie.
Pagina 570 - SHORT NOTICE CONCERNING THE ISLAND OF PULO NIAS FROM OBSERVATIONS MADE DURING A VISIT TO THE ISLAND, IN 1822.
Pagina 273 - Barn-eiland, voor den westelijken, ingang van straat Singapore, en ligt, volgens opgave, op 1° 8' 15" noorderbreedte en 103° 45' 20" lengte beoosten Greenwich. De hoogte der lichtbron is 105 engelsche voeten boven den waterspiegel bij hoogwaterstand. Het licht kan , van het dek van een gewoon schip , gezien worden op eenen afstand van 3 geographische of duitsche mijlen , en verlicht 233° van den horizon ; namelijk van St. Jan's-eiland , door het zuiden naar het noordwesten omgaande, tot digt bij...
Pagina 171 - In zoodanige streken, waar de bevolking gering was en de aanplanting van dit '/s niet toeliet, zou deze in evenredigheid verminderd worden. Ten aanzien van den aanleg der tuinen, de keuze der gronden en de wijze van bewerking, waren de Dessa-bewoners verpligt zich altijd te gedragen naar de leiding en het toezigt, welke hun van Gouvernementswege zouden worden gegeven. De nieuwe aanplantingen waarvan sprake was, zouden niet behoeven begonnen te worden voor het uajaar van 1818 en het voorjaar van 1819.
Pagina 221 - De volkomeu onderwerping van de nu tot Sumatra's Westkust behoorende binnenlanden kan geacht worden meer bijzonder te zijn tot stand gekomen door den in 1842 in zijne geboorte gesmoorden opstand van den Regent van Batipo, en het is waarschijnlijk, dat de zoo even genoemde bewindsman en met hem het bestuur van Nederlandscb.
Pagina 221 - Indie, na eerst te hebben afgewacht, welken invloed de bevredigiug van het laud op de baten zou hebben, ziende dat zij ontoereikende bleven tot dekking der uitgaven, eindelijk begrepen hebben, dat het oogenblik daar was, om door hetzelfde middel, dat op Java zoo...
Pagina 222 - ... op Sumatra met den maatregel van 1848 is gesteld geweest. Met dat alles willen wij gaarne gelooven, dat de reeds verleende verhooging, wanneer die, volgens het...
Pagina 222 - Java, ongerekend de aridere wapenen, zou bestaan uit twaalf bataillons infanterie, waarvan acht steeds op Java moesten blijven, terwijl over de vier anderen in geval van nood zou kunnen worden besehikt voor tijdelijke expedition naar het een of ander deel van den Archipel.

Bibliografische gegevens