Bijdrage tot de geschiedenis der belastingen in Nederland

Front Cover
P. Engels, 1864 - Taxation - 502 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 232 - Colonie, ende op hope van het doen van voordeel en van welvaren, ende van het paisibel jouisseren van dien, sich mede...
Page 95 - Raden: de Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van FinanciŽn...
Page 211 - ... de source ende de wortel van de notabelste Commercie ende Navigatie deser Landen" (the source and root of the most notable commerce and navigation of these lands). It is true that these laudatory comments are taken from anything but impartial sources, such as Johan DE WIT'S *) Published in AAG Bijdragen 9, Wageningen 1963.
Page 44 - Een Onderwerpingsverdrag van den Bisschop van Utrecht met Stellingwerf, Schoterwerf, Oostzeeingerland, in 1408, erkende den vrijdom van alle des Bisschops PrecariŽn, van de Grute. Daarentegen werd een Oldschildgeld...
Page 161 - Belangrijke aanvoeren van vee, van vleesch en spek, hadden gewoonlijk plaats uit Jutland, Oostfriesland en Westfalen. De provincie Holland was steeds gunstig gezind voor dien invoer; de Lijst van 1655 had dan ook den invoer van hoornvee en varkens geheel vrijgesteld van regten, had alleen de schapen belast met een bedrag van 2 st.
Page 216 - ... welke gevolgen zouden dan nog die voordeelen voor belanghebbenden met zich dragen? Het zou een bevoordeeling zijn ten laste van een overgroote meerderheid die zich bezwaard zou zien met de hooge prijzen, ten behoeve van enkelen, alle gegoede ingezetenen: het zou een onregtvaardige benadeeling zijn van den Staat tegenover zijn burgers.
Page 495 - In de Wet op de onteigening ten algemeenen nutte van 28 Aug. 1851, Stbl. nį. 125, behoorde ingevoegd te worden, in Titel TI, Hoofdst. I, in verband met Art. 2. 8Ľ.
Page 342 - De aanslag voor de belasting werd ingedeeld onder het nummer der Floreenregisters ; in korting van dien aanslag werd toegelaten niet alleen wat aan Lands-, maar ook wat aan Dijksfloreen jaarlijks betaald was. Berekend naar de .jaarlijksche huur, werd zij...
Page 217 - Met den graanhandel zouden ook deze zijdelings deelen in de nadeelen uit de belasting voortspruitende; de ondernemer van nijverheid zoowel als de daglooner zou ze gevoelen. En nam eenmaal de nijverheid met den handel af, ook de algemeene welvaart moest er onder lijden, ook de landerijen...

Bibliographic information