Zestal leerredenen op den dag des Heeren of in bedestonden voor de gemeente gehouden

Front Cover
Bokma, 1859 - Sermons, Dutch - 113 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 97 - Vader ! ik wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt ; opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij liefgehad vr de grondlegging der wereld.
Page 88 - En ik hoorde eene groote stem uit den hemel, zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen wonen , en zij zullen Zijn volk zijn , en God zelf zal bij hen (en) hun God zijn.
Page 84 - Ga uit Uw land en uit Uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land, dat ik u wijzen zal...
Page 89 - Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle menschen. 3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en malkander hatende.
Page 23 - Geest. 5 Want die naar het vleesch zijn, bedenken dat des vleesches is; maar die naar den Geest zijn, bedenken dat des Geestes is. 6 Want het bedenken des vleesches is de dood ; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken des vleesches vijandschap is tegen God ; want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet.
Page 82 - In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert^ dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeeren.
Page 87 - Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als eene bruid, die voor haren man versierd is. 3 En ik hoorde eene groote stem uit den hemel, zeggende : Ziet, de...
Page 102 - Zijne inzettingen ; zoo zal Ik geene van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb ; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester...
Page 5 - Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijne heiligen ; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hope der heerlijkheid ; 28 Dien wij verkondigen, vermanende een...
Page 105 - V ik ulieden, die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. 3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen hooren zijne stem ; en hij roept...

Bibliographic information