Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 4

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 269 - Ieder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen met den aanvang dezer eeuw door hetzelve wierd bezeten.
Page 608 - ... desniettegenstaande en bij herhaling afgewezen. Maar nu ziet hij zich achtervolgens door verscheidene inlandsche soldaten, die verklaard hadden zich wel dood te willen vechten doch niet te willen doodhongeren , verlaten. Het getal weerbare mannen verkleint aanmerkelijk , en , tot overmaat van ramp, -stelt een slagregen de meeste geweren buiten gebruik. "Na vier dagen alzoo volhard en zich te vergeefs met de hoop op ontzet gevleid te hebben , hesluit de . luitenant Banzer , na vooraf met zijnen...
Page 553 - I.IMI blijkt ten duidelijkste , hoe ver de Christenen toen ter tijde ia krijgstucht en orde , bij hunne vijanden achter stonden. Zoodra men , dus schrijft hij , de...
Page 526 - Er zijn er, die aan Genemuiden eene hooge oudheid toeschrijven , 'en het zelfs tot den zetel maken van de Bruktersche maagd of •waarzegster VELIEDA , die op eencn hoogen toorn •woonde en hare orakels mededeelde.
Page 501 - Imotappi aan de Boven-Commewijne leidt. Zuidwest van dezen post heeft men , op een paar honderd passen afstands , aan het einde van de regtsaf liggende vallei, eene bron van zeer zuiver water, hetwelk, al druipende, uit verschillende kleine openingen in eenen woesten...
Page 273 - In 1627 begon men, beneden Rijnberk, eene vaart te graven, welke voorbij Gelder(n), dwars door het riviertje de Niers, tot aan Venlo, en aldaar in de Maas loopen moest. Men noemde ze den Nieuwen Rijn of de Eugeniaansche gracht. En bedoelde 'er mede, den koophandel der Hollanders langs den Rijn te bederven. Doch dit werk moest, bij gebrek aan geld, weldra worden gestaakt, en de gracht geraakte zoodanig in verval, dat...
Page 608 - ... hadden kunnen snellen , zonder patronen , trekken , zich met de bajonet verdedigende , in het reduit , dat nu door de muitelingen , echter zonder beleid , bestookt wordt. De verdediging wordt met bedaardheid en overleg, en met het heldenvoornemen om in den uitersten oogenblik den brand in het kruit te steken , volgehouden ; doch nu dreigt der bezetting hongersnood ! //Een aantal dapperen sneuvelt of wordt gekwetst . en het gebrek , gepaard aan vermoeidheid , stelt menigeen buiten gevecht. "Aanzoeken...
Page 732 - Zij scheppen , bijv., onder verscheidene plegligbeden , eenen visch of eenig water uit de rivier, nemen intiisschcn zelve eene goede teug sterken drank, en laten den beschuldigde dien visch kussen of het water drinken. Blijft hij nu gezond , dan is dit een bewijs zijner onschuld , doch zoo hij de misdaad gepleegd heeft , dan sterft hij , volgens hun gevoelen , binnen eenen bepaalden lijd.
Page 613 - Den 14 iunij 1825 , in den nacht had er weder eene uitbarsting plaats. Reeds op den avond voor de ontbranding had men eenen dikken rook loodregt hemelwaarts zien stijgen , die nogthans van geen het minste gedruis verzeld ging.

Bibliographic information