Werken

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 3 - Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften, berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 'sHertogenbosch, 1900; idem: Eerste supplement, Oorkonden betreffende Noord-Brabant, voornamelijk van 's-Hertogenbosch en de Meierij, 's-Hertogenbosch 1915.
Page 357 - Manuaal of woordenboek, alleen betrekkelyk tot alle de rekeningen van de steeden , vryheden en dorpen in de vier quartieren van de Meyerye van 's Hertogenbossche, enz.
Page 181 - Grimbergen daerinne gestelt worden de oorlogen die de hertogen van Brabant hadden tegen de heeren van Grimbergen.
Page 143 - Henrietta van Vladeracken, draagt op aan den Raad en Leenhove van Brabant te 's Hage het goed genaamd het Leenhof...
Page 227 - Geestelijk liedboek van Zuster Maria (Wilhelmina of Wijnanda van Ravesteijn), begijn in het Begijnenklooster Mariengraff te Grave van af ongeveer 1630—1692.
Page 210 - Tweede proeve van Oudheid, Taal- en Dichtkunde door het Genootschap Dulces ante omnia musae", Utrecht, 1782, 336; herdrukt oa in Maandblad, 1933, 6-7.
Page 153 - Extract uit de resolutiŽn van den Raad van State betreffende het recht van het St.
Page 345 - Monument voor het aankomend geslacht of karakterschets der volksvertegenwoordigers, zitting hebbende in de Nationale vergadering.
Page 421 - Versameling van stukken, dewelke gedient hebben ter aanleidinge, ondersoek, overweeging en besluyting tot het maken van een overlaat in het Land van Heusden tusschen de dorpen...
Page 406 - Rekening en verantwoordingen van de rentmeesters der geestelijke goederen wegens hun beheer der bezittingen van de navolgende kerkelijke instellingen te 's Bosch: het Kapittel van de St.

Bibliographic information