Om frihetstiden

Front Cover
P.A. Norstedt & söner, 1867 - Sweden - 117 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 62 - I dag, för tjugu år, vår tid sin början tog: Då, med vår gamla dygd, den store Hjelten dog. Nu är han som en dröm.
Page 93 - Vad såg då Linné allt för härligheter, som kunde berättiga till en liknelse som nu anses överdriven? Han såg bokskogar, där hjort och rå kesade bland fasaner och...
Page 62 - Förnuft med Dumhet stod i strid, och Sanning ville mäkla frid; men i förtreten uppväckte Dumhet split och hat, och saken vann dess advokat, Pluraliteten.
Page 8 - Hvar någon skiljaktighet finnes emellan ständernas resolutioner, då må i kongl. maj:ts närvaro hvart stånd genom en af de sina försvara och förfäkta sin mening — på det, när skälen och argumenten äro...
Page 61 - MCI,, han sitter re'n till häst, och till dig rider: Din glädje nalkas snart: han kommer, hvad det lider. Så länge någon tid, och verlden, ännu varar; Så länge man af strid, af örlog höra får; Så länge någon stad mot härar sig försvarar; Så länge någon borg och präktig byggnad står: 247 Så skall, o Viborg!
Page 43 - Eleonora anledning till thronafsägelse, hota, att "derigenom en stor oreda och buller bringas å bane, hvarigenom det förra väsendet med de fem höga embeten och annat mera torde komma att införas, som äfven nu till en del varit i fråga, derest icke de andra (ofrälse) stånden med allvar lagt sig deremot...
Page 62 - Råttor**) leka? Ack, håll din efterverld, o Sverige, mera kär! Ack himmel, hjelp ett folk, som sjelft sin ovän är! Tänk, om Kung Carl stod upp, och fick vårt väsen skåda! Jag tror, vår yra slöts, och Lagen finge råda.
Page 78 - Jag vet med säkerhet», skrifver han 6, »att desse herrar blott sysselsätta sig med politik och försumma ungdomens uppfostran. De förlora sin tid med att inpregla partiprinciper hos sina lärjungar. Hattar och mössor, alla äro häri lika brottsliga; och jag ämnar göra dem en allvarsam föreställning, innan jag reser ut.
Page 34 - XII: s död och om ståndens inbördes ställning vid början af den så kallade frihetstiden.
Page 62 - Icke upphöjdes han deraf, att hundrade Konungar prydde hans anor. Han var jemnhög med alla sina Förfäder; men större i dygd: ty alla deras dygder brunno i Honom allena. Hans vett gaf dem slugom häpnad. Hans tapperhet hadn mer än Tre Kronor förtjent.

Bibliographic information