ฉีกรัฐธรรมนูญ ประเทศได้อะไร?

Front Cover
สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2007 - Constitutional history - 93 pages
0 Reviews
Commentaries of Constitutional Laws regarding political parties and elections in Thailand and how the laws were affected by the September 2006 coup d'etat.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

4 other sections not shown

Common terms and phrases

๑ ตุลาคม ๑๓ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ๒๐ ๒๑ ๒๕๔๒ ๒๖ ๒๙ ๓๑ ๓๕ ๔๐ โดยเฉพาะ ๔๙ ๖๓ ๘ ฉบับ ก็ กกต กฎหมาย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กรรมการ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ กระบวนการ กษัตริย์ กันยายน ๒๕๔๙ ฉบับที่ กับ การ ขณะเดียวกัน ข้อ ของ คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะปฏิรูปการปกครองฯ คณะรัฐมนตรี คตง คตส คมช คือ เงื่อนไข ฉบับที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ชั่วคราว ซึ่ง ด้วย ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ดังนั้น โดย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ ได้แก่ ตามมาตรา ตาย ตุลาการรัฐธรรมนูญ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ ทั้ง ทั้งนี้ ทางการเมือง ที่ ที่ให้ ที่าคัญ เท่านั้น ไทย นอกจากนั้น นั้น นั่นเอง ใน ในส่วนของกฎหมายประกอบ ประกอบด้วย ประกอบรัฐธรรมนูญ ประการที่ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ประเด็นที่ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ประมุข ประมุข ฉบับที่ ปี เป็น เป็นประมุข ฉบับที่ ไปแล้ว ผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง พรรคการเมือง พ.ศ พระราชบัญญัติประกอบ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มา มาตรา มี เมือง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ยุติธรรม รัฐ รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญปี ๔๐ รัฐมนตรี ลง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน เลือกตั้ง แล้ว และ วันที่ ว่า วุฒิสภา ศาล ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ หรือไม่ แห่งราชอาณาจักรไทย ให้ องค์กรอิสระ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ อีกด้วย านวน ๙ คน

Bibliographic information