Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 7

Front Cover
J. Allart, 1800 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 88 - ... van geproefd ; GODS goedheid voegde hun bij voorraad deze zegeningen toe. Even daarom moesten ze aangemerkt worden niet zo zeer als kinders van GOD, maar als flaven, die flaag in vreze zijn.
Page 99 - Dan niemant dagt als toen , dat het oogmerk van de drie broeders was , om verder dan de gemaakte bepaling te gaan, en vooral niet dat zij het ontwerp koesterden , om afzonderlijk Avondmaal te houden en een nieuwe manier van de Doopplegtigheid in te voeren
Page 91 - Heren konde genoemd worden , 3, en, dat men derhalve zig zo zeer niet bekommeren moest „ over de heiliging van den zevenden dag, welke van GOD
Page 92 - COCCEJOS aan t licht gekomen , en 's Mans doel , om de Schoolfe leerwijze te verbeteren, was ook niet meer verborgen. Hij kreeg ftceJs meer vrienden, maar ook meer tegenftanders. Ontzettende bewegingen ontftonden 'er nu voortaan door deze nieuwe leerwijze van COCCEJUS in de Hervormde Kerk hier te lande. Alles geraakte in rep en roer; terwijl...
Page 119 - HefTen-Kaflèl de Stad, dryvende den vyand uit de werken. Des anderendaags , maakten de belegeraars, zulk een geweldig vuur, aan alle kanten , dat de. belegerden verzogten in De Stad befprck te komen, 't Verdrag werd?
Page 108 - GeJnagtigden van Holland af te fchrikken van het inleveren van hun Vertoog. Ook bragtenze te wege, dat 'er enige verandering in gemaakt werdt.
Page 57 - Frankrijk te rug, en bleef twee jaren te Parijs, na verloop van welken tijd de burger-oorlogen hem noodzaakten naar Leuven te vertrekken. Na een...
Page 108 - openlijk prediken, in Holland, hadt zien beginnen. Dat „ het hun werk niet was, over de Plakaten des Konings te ,, redentwisten;" met diergelijke aanvoeringen meer.
Page 70 - Vorflen, die hem het waarnemen van hunne zaken bij" den H. Stoel toevertrouwden ; dit bragt hem in de noodzaak ene reize naar Rome t2 ondernemen, alwaar hij in bijzondere achting bij Paus JULIUS DEN 111.
Page 108 - Voorts gaf hij in bedenken, of de Staten, met het inleveren van hun Vertoog, het bedrijf der Geuzen niet billijkten , en zig dus ook aan gelijk gevaar met hen bloot (lelden. En tredende in het onderzoek van 't Vertoog zei v, merkte hij aan :

Bibliographic information