Tamnān l nithān phư̄nbān ʻĪsān

Front Cover
Kō̜ng Bōrānnakhadī, Krom Sinlapākō̜n, 1988 - Folk literature, Thai - 158 pages
0 Reviews
On folk literature of northeastern Thailand; includes selection of folk tales.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๒๕ อายุ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๑ ธวัช ปุณโณทก:วรรณกรรมอีสาน ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๖ ๔๐ อายุ ๔๐ อายุ ๔๑ กรุงเทพฯ ก่องข้าวน้อยๆ กับ การ กาฬเกษ กำพร้าผีน้อย แก้วหน้าม้า ไก่แก้วหอมฮู ของ คน ความ คำ คือ ะ จน จะ จารุบุตร จึง จูลู่-นางอั้ว ฉบับที่ ชาดก เช่น เชียงเมี่ยง ด้วย โดย ได้ ได้แก่ ตัว ต่าง ๆ ถึง ท้าว ท้าวกํ่ากาดำ ท้าวคันธนาม ท้าวผาแดงๆ ท้าวผาแดงนางไอ ที่ ไทย น้อย นักสีกษา นั้น นาค นาง นางสิบสอง นิทาน ใน ในปี บันเทิง บ้าน โบราณ ปลาแดกปลาหมอ ปี ปีที่ เป็น เป็นต้น ไป ผู้สูงอายุ พระ พระกีดพระพาน พระภิกษุ พระอริยานุวัตร พาราณสี พิมาย พื้น บ้าน มหรสพ มหาสารคาม มัธยมฯ มา มาก มากพอควร มี มีผู้เล่า เมือง ไม่บอกระดับ ไม่มี ๑ ไม่ระบุชื่อ ราชคฤห์ เรื่อง ๆลๆ ลังกา แล้ว และ วรรณกรรม ว่า สกลนคร สถิติแยกตามระดับอายุ สรุปข้อมูลได้ดังนี้ สถิติรวม สรุปข้อมูลได้ดังนี้ สรุปข้อมูลได้ดังนี้ คือ สอนใจ สุทธนูชาดก สุพรหมโมกขา หงสาวดี หนองหาน หนังสือ หรือ หลวงพระบาง อายุ ๑๖ ๒๕ อายุ ๒๖ ๔๐ อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป อีสาน อีสานคดี อุรังคนิทาน

Bibliographic information