Ayurveda Materia Medica

Front Cover
Concept Publishing Company, 1999 - 711 pages
This present volume is the first of the Todarananda Ayurveda Saukhyam Series. It deals with the portion of the Materia Medica which is generally known as Nighantu. The Materia Medica of Ayurveda represents a rich storehouse of knowledge of drugs based on centuries of experience. Scientists, research workers, physicians and students interested in Ayurveda will appreciate this volume as it is translated into a language which is generally understood by all.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Foreword
xxx
Synonyms of Drugs 450
xxxv
Anupāna 394
lv
Fundamental principles 111
1
Upakrama 1 harītaki 23 āmalaka 4 vibhitaka 45
4
Jala 1 dugdha 2 dadhi 2 takra 34 navanīta 5
5
tuka 4 cili pālankya 5 kāsa mardaka 6 kāka janghā 7
7
water 56 luke warm water 6 milk meat soup 7dhānyā
10
āmrātaka 9596 rājāmra 97 caturamla and pańcāmla 98
98
rasona 7585 palāņdu 8687 grńjanaka 88 ārdraka
100
pușpi 98 trāya māņā 99 mahā jālini 100 ativişā 101
101
ārogyāṁbu 8083 śệta śīta 8387 coconut water 88 time
103
99 kośāmra 99101 supārī 101103 tāmbūla 104105
104
tryūṣaṇa 102103 cavikā 104 gaja pippali 104 pańca kola
107
108 vața patrī 109 lajjālu 109 muśāli 110 kapi kacchu
108
sugandhi cātur jātaka 107109 pańca sugandhi 110
110

guļūcī 89 bilva 910 araņi 10 patalā kāștha pāțālā 11
11
Properties of Drugs
12
urine 5 sheeps urine 6 buffalos urine 67 elephants
13
kośāmra oil 11 oil from other plants 1113 karańja oil 14
14
madhūcchișța 12 group of dhānya 1214 kşīrī 1516
15
etc 7 kośakāra 8 taste of different parts of ikşu 8 juice
18
Different Types of Meat 256
19
kaņțakārī 19 śveta kaņțakāri 20 laghu pāńca mūla 20
20
oil 1617 kușmānda oil 1617 śleşmātaka oil 1617 piyāla
24
25 pațolo 26 kāra vellaka 27 karkotika hasti karkotika
25
parņa mțga 2021 viskira 2224 pratuda 2528 prasaha
29
muscle fat and bone marrow 2629 general description 30
30
sapta parņa 26 haridrā 26 karańja 27 karańji 28 samī
31
mudga parņi 29 jivaniya gana 30 eraņda 31 rakta eranda
32
31 alābū 32 kațu tumbi 32 trapusa ervāru kakāru 33
33
34 tikta valkali 34 yāsa 35 bhū dhātri 3536 khadira
34
33 polikā 3435 śālipişta 3536 godhūma bhakşya 36
36
40 pāțhā 40 kutaja 4145 hrivera 46 mustā 46 ativisā
40
river water 3133 water coming out from earth 3435 water
43
kādi gana 4041 bịhatyādi gana 4243 guļūcyādi gana 44
44
46 bilva 4748 punarnavā 49 citraka 50 danti 51 hasti
46
upodikā 39 āruka 40 nirica 4041 mārusa 4142 kalam
47
pāla 41 sveta niśotha 41 śyāma niśotha 42 indra vāruņi
48
guda yukta bhakşya 38 ghệta pakva bhakşya 39 taila pakva
50
danti 51 jayapāla 52 spuhi 5253 hemāhvā 54 arka 55
55
49 tāla 4951 kharbūja 5253 seva 5355 amặta 56
56
kausumbha 47 māsa 48 āhastinſ pattūrā 48 nyagrodha
58
kyādi gaņa 56 trapvādi gaņa 5758 lākṣādi gaņa 5960
59
kutaja 53 indra yava 54 madana phala 55 kaṁkustha
60
rent seasons 5356 amśūdaka 5658 water in different
62
lāva 5457 vartika 57 cațaka 58 veśma cațaka 58 var
66
phenikā 6061 modaka 6164 vațaka 6466 indari 67
67
āruşkara 56 tuvaraka 5657 guggulu 5873 śrī vāsa 7374
73
vallija pańca mūla 64 pańca kaņțaka 6566 tặpa pańca
74
75 saktu 7679 lājā 8081 dhānā 81 pệthukā 82 holaka
75
polluted water 6869 cold water 7075 boiled water 7679
76
kuștha 77 karkața śộngi 78 rohișa trņa 79 kațphala 80
80
gavya etc 7981 samsodhana ghệta 8182 śodhana taila
83
83 uſvī 84
84
87 hamsa 88 cakravāka etc 8889 godhā 90 mūşaka
87
kaņāya 86 ropaņa varti 87 ropaņa kalka 88 ropaņa ghſta
89
dana 92 avasādana 9394 pańca valkala 96 așța varga
97
rājikā 112 yavāni 112 chichikā 113 bhūstěņa 113
113
kharāhvā 114 dhānyaka 115117 jambīra 117 bhangā
118
lātaka 123 cerapoți 124 droņa puspi 125 brāhmi 126
126
90 description in general 9196
129
bphati 127 príņi parņi 128 sthira 128 jīnginī 129 balā
131
vellantara 131 vandāka 132 pindalū 133 chikkiņi 133
133
Honey
135
saireyaka
140
Milk Milk Products
141
146 asthi sambāra 147 mārkava 147 droņa pușpīkā 148
148
māṁsa rohini 144 asthi samhāra 144 arka 145 karavīra
150
Curd
154
darbha 153 muńja 153 nala 154 vaṁsa 154 khurāsāni
156
Butter Milk
164
types 89 general description 1018
171
Alcoholic Drinks
188
Vinegars
199
kumārī 203204 amặtā 204205 daśa mūla 206209 pańca
213
svarņa 215222 tāra 223230 tāmra 231235 vanga
235
Different Types of Rice
241
Different Types of Fish
286
282 haritāla 283285 manaḥ śilā 286287 nīlāńjana 288
288
Fruits
298
300 upa rasa 301303 hingula 303305 gandhaka 306311
306
śilājatu 312318 ratna and upa ratna 319323 vișa 323332
323
kāla kūța 332333 vatsa nābha 333336 upa viņa 336
336
mada 343344 gorocanā 344 sindūra 345 kamala 346
346
Group of Best Articles
348
Attributes of six Tastes
352
patri 354355 ketakī 356 naipālī 356 vārșiki 357 cam
360
utpala 365 saņa 366 kovidāra 366 karbudāra 366
366
Meat and Its Preparations
370
5 mülaka yūṣa 6 kulattha yūṣa 7 pańcamuștika yūṣa
387
Synonyms of Drugs
496
Synonyms of Drugs
507
Synonyms of Drugs
529
Synonyms of Drugs
587
Different Types of Salt
625
Sugar cane Juice and its Products
633
II
646
III
673
Copyright

Bibliographic information