La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 2006 - 454 pàgines
La ciència en català a l’edat mitjana i el Renaixement il·lustra des d’una nova perspectiva el marc cultural on s’inscriuen l’opus lul·lià i la seva tradició als països de l’antiga Corona d’Aragó. Els inicis de l’ús del català com a llengua de comunicació científica i tècnica en el món del llibre manuscrit i el de la primera impremta, amb una demanda social important entre finals del segle XIII i principis del segle XVI, són analitzats en el context de diferents processos esdevinguts a l’occident europeu del moment: per una banda, l’empenta dels laics per accedir al saber, interessats especialment per la filosofia i les ciències, però molt en particular per tot el que es relacionava amb la salut i la natura, i amb una decidida opció per les llengües vernaculars; i per l’altra, l’èxit d’un nou sistema de creació i difusió del coneixement, fonamentat en la institució universitària, el qual es continuava expressant en llatí, però que havia d’incorporar una gran massa de pràctics desconeixedors de la llengua acadèmica. Aquest llibre ofereix, per primera vegada, un recorregut complet per les realitzacions en català pertanyents a totes les àrees del que avui anomenem ciència (medicina humana i veterinària, ciències naturals, astronomia, geografia, agronomia, aritmètica, etc.), i n’incorpora d’altres de relacionades que a l’època tenien una consideració ben diferent de l’actual (astrologia, alquímia, màgia, endevinació). Aquesta segona edició revisada i ampliada n’actualitza els continguts amb noves dades i nous textos, i amb la bibliografia més recent.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Secció 1
5
Secció 2
7
Secció 3
9
Secció 4
27
Secció 5
38
Secció 6
49
Secció 7
53
Secció 8
54
Secció 18
125
Secció 19
140
Secció 20
141
Secció 21
145
Secció 22
157
Secció 23
159
Secció 24
223
Secció 25
229

Secció 9
65
Secció 10
71
Secció 11
83
Secció 12
87
Secció 13
88
Secció 14
92
Secció 15
105
Secció 16
110
Secció 17
113
Secció 26
256
Secció 27
288
Secció 28
299
Secció 29
315
Secció 30
317
Secció 31
319
Secció 32
379
Copyright

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica