Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 4

Front Cover
By Johannes Allart, 1811 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 122 - Verbonden — — — deswegen van wederzyden gemaakt verre 1781. van flipt agtervolgd. De Keizer, by zyn doortrekken deezer Plaatzen , derzelver deerlyk verval gezien hebbende kwam in het denkbeeld , dat het beter ware die verfterkte Plaatzen te ontmantelen, en de Krygsbezettingen 'er uit te doen trekken.
Page 107 - Erfftadhouder heeft, de voornaamfte „ oorzaak van 's Lands ongeval en rampen n toegefchreeven ? Blyft de Natie niet, „ meer en meer, aandringen, dat de Her„ tog verwyderd worde ? Is de afkeer en „ haat tegen dien Prins niet zo verre ge39 vorderd , dat eene Voorzigtige Staat,., kunde eischte, aan de Stemme des
Page 80 - Hem van aanbelang te weeten of 't geen hem ten lafte gelegd werd op grond fteunde, dan niet, enofhy, diensvolgens , het vertrouwen niet langer verdiende van den Vorst, aan 't hoofd van deeze Republiek gefteld, op wiens getuigenis hy in deezén de vryheid nam zich te beroepen. Ten dien einde was zyne begeerte, dat hunne Hoog Mogenden het daar heen geliefden te wenden,

Bibliographic information