Hågkomster och historier: sanna och diktade

Front Cover
Hagelstam, 1899 - 163 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 83 - Då kördes alla upp på däck och då först svablade stewarderna golfvet och kojerna, så att det blef drägligt snyggt igen ... så när som på doften. Den lät inte svabla sig bort, utan hängde i så länge jag var ombord.
Page 23 - Bärget är fullt af remnor. Om jag sticker in patroner på lämpligt ställe där uppe, så lossar troligen ett sådant block, att hela klyftan stoppas.
Page 25 - Spåret uppåt branten var blifvet en bäck, en räcka små forsar och fall, som gräfde ut jorden, svepte lera och stenar och skräp med sig, tvingade våra djur att stanna litet emellan och att för hvart steg pröfva grunden med hofven.
Page 145 - Sullivan tog igen en lång klunk, behöfde det synbarligen för att hålla tankarna tillhopa, och tänkte lika synbarligt alls icke på att sprit såsom bindemedel för tankar duger blott till en viss punkt.
Page 95 - Jag strök i väg jag, och det till Amerika . . . det tror ju hvar slarfver att bara han slipper dit, så är allt bra.
Page 34 - Firman tog för gifvet att allt var förloradt och lade in om cession med ouppgjord stat.
Page 25 - De hurrade, när vi redo upp, fastän vi sannerligen icke voro stort att hurra för, våta, smutsiga, sönderbråkade; mulåsnorna så trötta, att de voro färdiga att lägga sig där vi stannade.
Page 79 - Det skulle passat mig briljant att slippa ned till gränstrakterna mellan Arizona och Kalifornien...
Page 155 - Soldat-sahib» . . . började han, men i detsamma var det som om hans blick stelnat mot någonting bakom mig, och då jag vände på hufvudet, såg jag Bangungee stå och stirra på pojken.

Bibliographic information