De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen: alfabetisch gerangschikt en van geschiedkundige aanteekeningen voorzien opgeluisterd door een aantal portretten en drukkersmerken door Frans Olthoff ...

Front Cover
J.E. Buschmann, 1891 - Book industries and trade - 134 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Common terms and phrases

Popular passages

Page 40 - Jan Molyns, boeckdrucker, overmits dyen hy hem vervoirdert heeft binnen deser stadt te printen ende laten vuytghaen sekere schandalycken ende seer schandaleus boecxken oock onder eenen anderen onbekenden naem, met expressie van een ander plaetse, contrarie den rechte ende den octroye hem by zynder
Page 23 - selen porren, binnen sonneschyne, vuyter stadt ende vryheyt ende, binnen den derden dage, vuten Mercgreefscape van Antwerpen, ende doen de pelgrimagie nabescreven, te wetene : de voers. Henrick tOnser Liever Vrouwen te Boenen ende de voers. Tanneken tOnser Liever Vrouwen te Parys, ende, na de brieven, by
Page 41 - ou nouvelle description du monde, tirée des meilleurs auteurs de ce siècle, par Jaques Peeters. Anvers, chez l'auteur,
Page 36 - voyage du Duc d'Albe en Flandre, avec l'armée Espagnole : et la punition faite du Comte d'Aiguemont et autres : et la guerre comme elle s'est passée contre
Page 23 - den competenten regter te verwijzen. Jan Van Gheel had tevens te kennen gegeven, dat hij, uit gebrek aan werk, moest vertrekken en om assistentie verzocht. De Raad besloot, hem bij zijn vertrek twee pond groot te geven.
Page 23 - ende gedistribueert hebben, inhoudende insgelycx de ketterie ende leeringe van Martinus Luther, contrarie ende grootelic in versmadenissen vanden bevelen ende geboden van Onsen Allergenadichsten Heere den Keysere, daeraf de Heere ende de Stadt oic wel geinformeert
Page 23 - die echter, daar op het Vocabularium beslag was gelegd, besloot partij tegen partij te stellen, en de zaak naar den competenten regter te verwijzen. Jan Van Gheel had tevens te kennen gegeven, dat hij,
Page 23 - te Maastricht te vestigen, mits medebrengende « certificatie van zijne reputatie ». Hij kreeg vrijstelling van op wacht te trekken en van inkwartiering, doch geen salaris, zoo als hij verzocht had. De stad mogt
Page 54 - 1577 tot drucker der Academie aangesteld, op een inkomen van 300 gl. jaarlijks. In 1579 werd hij, onder toevoeging van den naam : Lugd. Typogr. regius et universitatis, als student ingeschreven!.

Bibliographic information