Āshā-nirāshā

Front Cover
1962 - 150 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

10 other sections not shown

Common terms and phrases

ਉਸ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਸਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਜ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਹ ਇਕ ਸਕੁਲ ਸਨ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਹਬ ਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਹੋਏ ਹੋਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਮ ਕੁਬ ਕੁੜੀ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਗਏ ਗਲ ਗੁਲਾਬ ਘਰ ਜਦੇ ਜਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਜਿਵੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਦਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਨੀ ਨੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਪੰਭਤ ਪੰਭੇ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਬਰ ਬਰੀ ਬਾਬ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਬਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਭੇਜੋ ਮਗਰੋ ਮਨ ਮੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਪ ਲਈ ਲਗ ਲਰੀ ਲਿਆ ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਵਖ ਵਜੇ ਵਲ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ डिस पिंड

Bibliographic information