Reinaert de Vos: episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw

Front Cover
Jan Frans Willems
F. en E. Gyselynck, 1836 - 352 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 70 - Grimbert balch , ne waer Reinaert 1750 Hadde emmer sine ogen achterwaert : Tes si quamen ter rechter straten, Di si te voren hadden gelaten: Daer keerden si ten hove waert. Harde sere beefde Reinaert, 1755 Doe hi began den hove naken , Daer hi waende sere misraken, Doe in sconinx hof was vernomen, Dat Reinaert ware te hove comen, Met Grimberde den das , 1760 Ie wane daer niemene ne was So arem , no van so cranken magen , Hine gereede hem op een clagen : Dit was al jegen Reinaerde. Nochtan dedi als...
Page 81 - Al dat gi begeert te doene. Mi es dat herte noch also coene : Ie dar wel sterven ene warf. Ne wart mijn vader, doe hi starf , 2015 Van alle sinen sonden vri? Gaet , gereet die galge , of gi Een twint mi langer niet ne spaert , Of varen moetti hinderwaert [Met] uwe voete ende uwe been!
Page 76 - Daer an hinge, bi siere kele. 1890 Nu gaet Reinaerde al uten spele. Doe Reinaert verordeelt was, Orlof nam Grimhert die das, Met Reinaerts naeste magen: Sine consten niet verdragen, 1895 No sine consten niet gedogen, Dat men Reinaerde voor haren ogen Soude hangen alse enen dief. / Nochtan wast hem somen lief. Die coninc, die was harde vroet, 1900 Doe hi mercte ende verstoet, Dat so menich...
Page lxx - Gherne keret hare saken: 30 Soe bat mi , dat ic soude maken Dese avonture van Reinaerde. Al begripic die grongaerde Ende die dorpren entie doren...
Page 41 - Of ie dit niet Ne wreke so moetic sijn verdoemt! 1000 Ende hier na so hevet hi genoemt Alle die hoochste bi namen, Ende ontboot, dat si quamen Alle gader an sinen raet. Doe rieden si hoe dese daet 1005 Best werde gerecht, tes coninx ere. Doe rieden die meesten heren, Dat men twee werven dagen soude Reinaerde, oft die coninc woude, 85 Wie heeft hem thooft gemaect so root? Heer Bruun, ik en sel u schoon 87 In wat gelage is hi geraect?
Page 1 - Ende hier omme scuwedi sconinx hof , Daer hi in hadde cranken lof. Doe al dat hof versamet was Was daer niemen , sonder die das , Hine hadde te clagene over Reinaerde , 60 Den fellen, metten roden baerde.
Page xxxii - Een recht man ende een valsch tyrant Quamen te gader in een lant Daer men vele scimmincle vant ; Daer en ginc oec geen in bant. Een scimminkel was daer here Ende dwanc al dander sere Tote desen man sprac Martijn, Die soe here wilde sijn: Wat duncti, segghet hi, nu besie, Van dese heren ende van mie?
Page 40 - In die eecke, daer hi te voren Van tween voeten hadde verloren Alle die claeuwen ende dat vel, Hine conste niet ghepeinsen wel Hoe hi best ten coninc gaet. 970 Nu hoert hoe hi die vaert bestaet.
Page 302 - Et pres fu de l'Acension , Que sire Noble le Lyon Toutes les bestes fist venir En son pales por Cort tenir. Onques n'i ot beste tant ose Qui se tardast por nule chose Qu'ele n'i viengne hastivement, 9670 Fors Dans Renart tant solement, Le mal laron, le sodoiant Que tuit li autre vont huiant , En encusant devant le Roi Par son engin , par son desroi. Et Ysengrin qui pas nel...
Page 8 - Viants mont seit selden wel. Verstaet, neemt miere talen goom: Ie wilde, hi hinge an enen boom 185 Bi siere kelen, als een dief, Die andren heeft gedaen meest grief. Here Isengrijn, wildi aengaen Soendinc , ende dat ontfaen , Daer toe willic helpen geerne: 190 Mijn oom en salt ooc niet weernen; Entie meest andren heeft misdaen Sal den andren in baten staen, Van minen oom ende van u, Al comt hi niet clagen nu. 195 Ware mijn oom wel te hove, Ende stonde in sconinx love, Here Isengrijn, als gi doet,...

Bibliographic information