De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 28-31

Front Cover
B. Mourik., 1770 - Europe
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 142 - ... den prys te dingen , over de opgegevene vragen te fchryven, en derzelver antwoorden op de bepaalde wyze , alleen met byvoeging van de woorden Lid van bet Zeeuwscb...
Page 142 - Prys is toegewezen , het zy in 't geheel of ten deele , het zy afzonderlyk of by eenig ander Werk te doen drukken zonder uitdrukkelyke toeftemminge van dit Genootfchap.
Page 142 - ... worden toegelaten. Ieder een , wie hy ook mag wezen , ftaat vry naar den prys te dingen , uitgezonderd hun die in eenig opzicht Leden van dit Genootfchap zyn. Ook zal het den genen , die den prys behalen zal, niet vryftaan zyne verhandeling , waarop hen...
Page 142 - In het duider blyven zouden , zal het Genootfchap ook daar van gebruik maken , en dezelve of geheel of ten deele met den druk gemeen maken , 't zy onder de bygevoegde Zinfpreuk, of met meldingder namen , indien de Schry vers dezelve aan het Genootfchap gelieven te openbaren , na dat...
Page 184 - HEERE over teeven en dood gcnadiglyk verhoede r het te vreezen is , dat het daar mede nog jammerlyker zal uitzien : en wie weet niet hoe naar en akelig het gefield is met een land , ontbloot van den...
Page 81 - Hoogduitscb of Latyn gefchreven , verzegeld en franco, voor den bepaalden tyd , gezonden worden aan den Secretaris van het Genootfchap , den Heere L. BICKER...
Page 228 - Collcgien ter Admiraliteit dezer Landen hebben gelaft , gelyk dezelve gelaft worden by dezen , om ten voorfchreven einde alle Expeditien uit, of naar alle Plaatfen , gelegen in...
Page 184 - Compagnie, tn aan een iegelyk onzer bewezen , met zugtingen en fmeekingen voor den troon Zyner Genade, dat het hem behaage, onze gebeden genadiglyk te ver.
Page 182 - Chrijlenen willen draagen , ons geduurig dienden opgewekt te vinden , om dien grooten Regter van Hemel en Aarde , die ons nog niet...
Page 184 - Merken wy ten tfaderen op onze tydelyke •Keivaart : daar in begint zig ook hoe langs hoe meer een merkelyk verval op te doen, zoo door...

Bibliographic information