Galicyjski sejm stanowy, 1817-1845

Front Cover
Ksiȩg. H. Altenberga, 1905 - Galicia (Poland and Ukraine) - 139 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 149 - The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return. Non-receipt ofoverdue notices does not exempt the borrower from overduefines. Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413 Please handle with care.
Page 124 - ... ludność bez wyżywienia, bez dachu, ogołocona z bydła, z paszy dla pozostałego, ze sprzętów i odzieży, opuszcza potem ojców i swego czoła użyźnioną ziemię i rozchodzi się o żebranym chlebie za zarobkiem.
Page 81 - Gdańsku z powodu braku kapitału prowadzić kraj nie mógł: »rok 1828. przekonał nas smutnem doświadczeniem — pisały Stany w r. 1829., — że stosunki handlowe w całej Europie tak odmienny wzięły kierunek, iż nam żadna nie pozostała nadzieja, aby kiedykolwiek płody ziemi naszej weszły w powszechny handel i podniosły się do wartości, koszta rolnicze nagrodzić mogącej*.
Page 113 - ... poznać je w drodze należytej z oględną roztropnością i względem zaprowadzenia ulepszeń i zmian w tychże Sejmowemu Zgromadzeniu swego czasu podać wnioski, jakie by odpowiadając celowi i jednocząc dobro właścicieli ziemskich z dobrem włościanina były tym samym zgodne z dobrem pospolitym, ażeby na tej podstawie mogły Stany złożyć dalsze swe prośby u tronu N. Pana"10. Uzbrojone tyloma zastrzeżeniami i załagodzeniami przedstawienie to nie znalazło przecież łaski „u tronu".
Page 113 - ... której by zadaniem było obopólne między właścicielami ziemskimi a włościanami tego kraju stosunki wziąć pod rozwagę, poznać je w drodze należytej z oględną roztropnością i względem zaprowadzenia ulepszeń i zmian w tychże sejmowemu zgromadzeniu swego czasu takie podać wnioski, jakie by odpowiadając celowi i jednocząc dobro właścicieli ziemskich z dobrem włościan były tym samym zgodne z dobrem pospolitem".
Page 12 - ... reńskich podatku z dóbr tabularnych, stan miejski — narazie dwaj posłowie z miasta Lwowa. Gdy otwarty został na nowo uniwersytet lwowski, rektor jego otrzymał miejsce w sejmie. Zakres jego działania obejmował wszystkie przedmioty tyczące się dobra królestwa, stanów lub jednego z nich, o ile od nich władza krajowa w tej mierze wyjaśnień zażąda, albo stany z własnego popędu ujrzą się spowodowane wnioski lub przedstawienia, publicznemu dobru służące, wystosować do władzy...
Page 53 - Z tego rzetelnego obrazu Najj. Panie wypływa ten nieunikniony skutek, że chociażby rolnictwo — czego jednak przypuszczać nie można — zostało w takim stanie, w jakim się w latach poprzednich znajdowało, przecież nie zdołamy zapłacić oznaczonego podatku. Możemy wprawdzie mieć ziemiopłody, ale kruszcowych pieniędzy nie znajdziemy, a nadto podatek, chociażby w cyfrze nie zmienił się, w rzeczy samej z roku na rok podnosi się przez upadajace ceny zboża.
Page 11 - Postanowiliśmy rozporządzić, co następuje: § 1. Ustanawiamy dla Naszych Królestw Galicji i Lodomerii cztery stany, mianowicie: stan duchowieństwa, stan magnatów, stan rycerski i miasta królewskie. § 2. Stan duchowieństwa obejmuje galicyjskich arcybiskupów, biskupów, opatów, tych infułatów, którym na ich prośbę przywileje stanowe przyznamy i teraźniejsze kapituły katedralne. Stan magnatów obejmuje posiadających indygenat książąt, hrabiów i baronów.
Page 54 - ... ceny zboża. W r. 1816 średnia cena pszenicy wynosiła 20 złr., w roku bieżącym zaś nie więcej jak 8 złr. W ten sposób na zapłacenie podatków oddajemy półtrzecia razy więcej z naszych ziemiopłodów, aniżeli przed kilku laty. Brak kapitałów, potrzebnych do prowadzenia rolnictwa, wzrost lichwy do najwyższego stopnia, stan dóbr kameralnych i ich sprzedaż, coraz więcej...

Bibliographic information