Narayana Guru, Complete Works

Front Cover
National Book Trust, Jan 1, 2006 - Hindu hymns, Malayalam - 342 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Vinayakastakam
3
Sri Vasudevastakam
8
Visnu Astakam
12
Sri Krsna Darsanam
16
Siva Prasada Pancakam
17
SadaSiva Darsanam
19
Siva Satakam
24
Ardhanarisvara Stavam
54
Janani Navaratna Manjari
146
Sanmukha Stotram
162
Sanmatura Stavam Or Navamanjari
175
Navamanjari
189
Visakha Sasti
204
Atmopadesa Satakam
235
Advaita Dipika
262
Daiva dasakam
275

Mananatitam Or Vairagya Dasakam
57
Cijjada Cintanam
62
Kundalini Pattu
66
Indriya Vairagyam
70
Prapanca Srsti
75
Kolatiresa Stavam
80
Svanubhava Giti
83
Pinda Nandi
101
Cidambarastakam
104
Tevarappatikamkal
107
Devi Stavam
129
Mannamtala Devi Stavam
133
Kali Natakam
137
BrahmavidyaPancakam
307
Jivakarunya Pancakam
323
AnukampadaSakam
325
Ahimsa
329
Jati Nirnayam
331
Jati Laksanam
333
Sadacaram
336
Municarya Pancakam
338
Asramam
341
Dharmam
343
Samadhi Slokas
344
Copyright

Bibliographic information