Studier til Danmarks historie e det 13de aarhundrede ...

Front Cover
B. Lunos bogtrykkeri ved F.S. Muhle, 1869 - Church and state
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 10 - Böhm.-Ficker 1507 . . . qoi rex (Waldemar.), sicut tu ipse nosti. . ., multa de bonis imperii occupavit, ad nos et imperium respectum quem debuit non habendo; unde cum ad recuperationem bonorum imperii totis viribus et affectibus anhelemus ut ipsa possimus ad imperium revocare, affectionem tuam rogandam duximus omnimodis et monendam quatenus ad hoc quod ipse rex et filius...
Page 238 - Fastholdes maa det saaledes, at Udtrykkene Mark Jord, Øre Jord, Skilling eller Ørtug Jord, Denar eller Penning Jord betegne saa Meget af den Rebning underkastede Maalsjord, som kunde besaaes med en Mark, Øre, Skilling, Denar Korn, det er med henholdsvis 288, 36, 12 og l Skæppe Rug eller Byg, — ikke just hvert Aar besaaes, men som havde Sædejord til en saadan Udsæd.
Page 26 - Castrum Reinnoldesburch comiti Adolfo reddetur decem diebus post regis exitum in eo statu...
Page 10 - Herbipolensis episcopus propter hoc promisit vel dehinc promiserit comiti predicto et ipse promittas cum eo, quia nos illud ratum habebimus et omnia cum consilio tuo curabimus efficaciter observare.
Page 238 - Ørtugskyld1), er en Jord, der oprindelig var anslaaet til at modtage otte Skilling eller 96 Skæpper Korn i Udsæd. Ordet census i denne Forbindelse betegner paa Bøgernes Tid i Almindelighed ikke den Afgift, der svaredes af Jorden, men den Skyld, der hvilede paa den i Forhold til Udsæden, saa at Ordet er nærmere i Slægt med vort Hartkorn end med Landgilde.
Page 17 - Item dominvs rex accipiet regnum Datie de manu imperii, et ei homagium faciet, secundum quod alii principes facere solent, et fidelitatem bona fide seruabit.
Page 233 - Mark Sølv. Det bliver da ogsaa let at forstaa, at ved en saadan Kornpris og et saadant Kornmaal maatte saa stor en Del af «Rebetræt...
Page 378 - Danorum vniuersis et singulis presencia visuris seu audituris salutem in omnium saluatore et rerum gestarum noscere veritatem. Cum ea, que in dei laudem et diuini cultus augmentum racionabiliter ordinantur, non solum debeant ampliari, verum eciam necessarium est ex litteris et sigillis eadem sortiri perpetuitatem: noscat igitur omnis generacio...
Page 192 - Hvad er da Jordbogens Hovedstykke''. Intet uden en første flygtig Sammenstilling af forskjellige Materialier, der tilsammen udgjøre en meget ufuldstændig Fortegnelse over Kong Valdemar den Andens visse Indtægter af Herrederne og over hans Jordgods, forfattet Aar 1231 tildels efter Kongens egen Mund. Dette baade i Form og Indhold ufærdige Arbeide...
Page 211 - Fortegnelse ogsaa derved, at den ikke alene har alle de nuværende Kirkebyer, men tillige kjendelig den samme Sogneinddeling, som nu, med et Par Undtagelser, der maaske hidrøre fra senere Omlægninger, maaske ogsaa fra Samlerens Skjedesløshed.

Bibliographic information