Հանդբոլի պատմական զարգացումը աշխարհում եւ Հայաստանում

Գրքի շապիկի երեսը

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ