Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1751 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 194 - ... dewelke niet getoond zal worden ooit gefubfifteert te hebben. En met geen meerder gratie word beroepen tot de eerfte ontdekking van Guajana en het bevaren van die Landltreek federt het jaar 1593.
Page 194 - Colonie aftuelyk hebben bevaren. Dat dezelve mede uit de Provintie van Holland met 'er daad bevaren is , daar toe zyn de exempelen ook van deze Eeuw voorhanden , en de Notulen van de Compagnie hadden die van Zeeland , zoo het geignoreerd mogte worden , daar van onderrichting kunnen geven. Zelfs is de Kamer van het Noorder Kwartier by Refolutie van den 31 Auguftus 1694. fpecialyk verzocht , om de Gerequireerde Slaven naar Ifequebo te doen brengen , om de Retouren van daar naar benvaan af te balen.
Page 189 - IODE qusbo , door de Kamer Zeeland niet weder zoude worden geŽquipeerd , zonder nader qualificatie door alle de Karteren.
Page 196 - Bewindhebberen wie den Commandeur op Ifequebo fielt ? en het antwoord zal wezen - de Generale Compagnie. Volgens het twede Artikel zouden de Heeren Gecommitteerde Raden van Zee.
Page 186 - Compagnie, zoodanig van de Oude afgezonderd als hier voren genoteerd wierd, en dezelve Nieuwe Compagnie voorziende met behoorlyk Octrooi , PrivilegiŽn en Exemtien, expreflelyk hebben geftatueerd dat niemant van de Ingeboorenen , of Ingezetenen dezer Landen anders dan alleen uit den naam van even gedachte Compagnie , zal mogen varen of...
Page 195 - Steden hebben wel de direclie over dezelve Colonie op zich willen nemen, en eenigen tyd daar in gecontinueerd , doch niet zoodanig dat de eigendom van de Generale Compagnie zoude zyn weggenomen. .En of fchoon deze Steden zich insgelyks federd het einde van het jaar 1663. de verdere verzorging, als te...
Page 189 - ... woorden word gevonden by de Refolutien van de Vergadering van Tienen, in datis 16 September 1698. 13 November 1702. 20 April 1706. 25 Oftober 1716. n Juny 1725. 13 Oftober 1730. en andere meer. Wanneer ook de Kamer Zeeland nalatig was om de verfchuldigde Elucidatien en Rekeningen te geven, is dezelve by iterative Refolutien daar toe...
Page 183 - Bewindhebberen geen gering genoegen gegeven, te zien, dat die van Zeeland zoo wel als de andere Kameren in vroegere...
Page 197 - Suriname hebben doen vallen in handen en onder de directie van de Bewindhebberen van de Generale Compagnie, het recht om Slaven in de Colonie van Suriname aan te voeren ? of wie oeffent het zelve tegenwoordig ? Immers niet de Kamer Zeeland! Eindelyk wie draagt de...
Page 474 - Alle de boeten hier voor gefpecificeerd , zullen geappliceerd worden een derde voor den Officier, die de calange doen zal , een derde voor den Armen van de plaets, alwaer de beboeting gelchied,eneen derde voor den D' den Aanbrenger, wiens naem op zyn verzoek zal wofden verzwegen.

Bibliographic information