Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 1

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 155 - Hurgerye , dat elk te wapen liep , en zo wel te water als te lande, ter Stad uit , naar Kraaijeflein toog.
Page 260 - Holland vervoegde , niet om te herhaalen 't geen zy voorheen gezegd hadt; maar het nader aan te dringen: dewyl, in dien tusfchen tyd, de omltandigheden van het Gemeenebest , in verfcheide opzigten , nog hachlyker geworden waren. „ Niet alleen de Veiligheid , „ maar de Eer van den Staat vorderde, „ dat men deeze zaak tot een fpoedig Be...
Page 190 - ... famengefchoold , zig vindende beroofd van huis en have, viel' in de kloosters, plunderde de Geestelijkheid, en fneedt fommigen uit dolle wraaklust, neus ea oren af.
Page 154 - ... t met de Schepens hieldt. Doch die van Delft oordeelden , dat men der Steden Voorregten , aan den uitflag van een Kampgevegt , niet behoorde te waagen. Toen wendde men 't over eenen anderen boeg.
Page 270 - POLL, het woord voerende, gaf, de taal *van 't hart fpreekende, allen klem aan de woorden, en zette een byzonderen nadruk op zommige uitdrukkingen, welke de J3yftanders befpeurden, dat de Gouvernante trof. Haar Antwoord was, in den aanvange eenigzins op den ouden toon geftemd ; doch klonk vervolgens fterker , en gaf te kennen waar aan eigenlyk de zaak hing, de Steden van Hol...
Page 263 - op 't zien der laast ingeleverde Lyften HOEK. „ van fchaden, wel gelieven te verklaa•• „ ren, dat ze grooter waren dan zy geï/58. „ dagt hadt; dat, indien het zo voortging, „ het verderf van 't Vaderland daar uit te „ wagten was , en 'er, tot troost, by te „ voegen, dat zy byzonder belang hadt „ by dit Vaderland , en geen ander Vader...
Page 271 - ... t welk zy met een overwigt van bewyzen aandrongen. DE LARREY gaf 'er omtrent het zelfde op te houden als de Gouvernante gedaan hadt,'twas de ichuld van haare Koninglyke Hoogheid niet dat 'er geen Herftelling kwam. Zy hielden nader aan ; en eindelyk kwam , 't zy in eene vlaage van drift of verlegenheid, of met opzet om met ééns alles te zeggen, het hooge woord 'er uit, „dat het voor de ,, Vrouwe Gouvernante een PoinEt d'Hon„ neur was geworden , om in geene Equi...
Page 272 - Wyders hadt zy , in dee 1758. zen Voorflag, verzogt , dat hunne Hoog Mogenden , daar hunne ernftige en herhaalde poogingen, om Holland* Zeeland en Friesland^ tot de voorgeflagene Vermeerdering van de Landmagt en van de Uitrusting ter Zee tot nog toe vrugtloos geweest waren , op middelen bedagt geliefden te...
Page 122 - Hoe veel bezwaarlijker ,, moet het dan dezen zwakgelóvigen , kinderlijken en vasthou,, denden luiden vallen? als hun geloof wat fterker is, moet ,, men hun eerst zulke lastige geboden opleggen.
Page 272 - Aanfpraak , welke zy my hebben „ voorgeleezen , en waar van een ruim ge„ tal Afdrukken, by voorraad gedrukt, „ onmiddely k alom is verfpreid geworden. , ,; Ik zal, voor het tegenwoordige, daar „ op geene aanmerking maaken, dan al,, leen dat dezelve Aanfpraak niet fchynt „ ingerigt , om de aangevangene Onder...

Bibliographic information