Priručnik za pripremu i polaganje stručnog ispita nastavnog i vaspitnog osoblja: <Osnovi društveno-političkog i drżavnog uređenja SFRJ. Školsko zakonodavstvo. Radno zakonodavstvo

Front Cover
Prosveta,, 1971 - Educational law and legislation - 276 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ОрИпа
29
Чк ма1К н 1с Аи1опотпа Ро1сгај1па
49
Гесегас1ја
62

16 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

1гђог 1геђа 1гугпо 1оте 1п1егеза 1сао 1со!ата 1сој1 зе 1сој1та зе 1соја 1соје 1соН 1соте 1та ргауо 1таји 5РКЈ а1со Аа га гас1 га ођгагоуапје га1сопа га1сопот гагуоја гаДапа гајес!п1са гајес!тса гас гас!а гас!и гас!п1ћ гас!пе гас!пе огап1гас1је гас!тт гас!шћ гас1а гас1и гасН гђо Гип1сс1је го1си ђгој ђег з1з1ета зато затоз1а1по затоиргау1јапја зауе1 згес!з1ауа згес!пје зи зос1ја1по зс зуе зуој1т зуоје и1угДије игеДепја из!оу1та из!оуе из1апоуата из1апоуе из1ауот иргауе исеп11са исеш1са Јиоз!ау1је јс КериђН1се Нса Нспо о1су1ги огап1гас1ја огап1та огапа иргау1јапја ођгагоуапја ођегђеДије оз1игапја оз1уагије озпоуи ОЗПОУПО опа ос ос!геДепо ос!геДије ос!поз1та ос!поза ос!позпо ос1п осНпе оу1ћ ОУО п1је пагос!а паз1ауе паз1аупо пас1п пе перозгес!по р11апја ргауа ргауо рге рге1со ргес1 ргета ргор!з1та ри1ет ро ро1геђа роз!оу1та роз!оуе розеђпо рос1 с!апа с!игпоз1 с!опоз1 с1а зе с1ап с1апа с1апоуа теге тез1а тез1о тои зе то2е тоге зе уазр11апја уге угепје угете угетепа УГЗ1 угз1е уеса уесе

Bibliographic information