Hvad vår kamp gällt: stämningsbilder från "opponenternas" 20-åriga verksamhet

Front Cover
A. Bonnier, 1905 - Art - 96 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 98 - OF 25 CENTS WILU BE ASSESSED FOR FA1LURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO $I.OO ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.
Page 21 - Jandet under ett par tre tiotal af år — det vill säga under hela den 'menlösa tiden' — ägt det största anseende, aldrig begagnat dessa anslag och aldrig studerat konsten eller naturen utom Skandinavien! Men det gick akademien såsom alla styrande, hvilka icke vilja följa med tiden. Tiden går ifrån dem. Akademiens herravälde stod väl kvar i yttre måtto, och det står ännu — i statskalendern och statstidningen; men opinionen, den uppväxande konstnärsgenerationen lösgjorde sig efter...
Page 7 - Han liknar — i ett bref af 1854 — den svenska konsten vid döda hafvet, »ett sorgligt lervatten, hvari det sprittande, nödvändiga abborrlifvet småningom byter sig i tung simpnatur, och man sjunker så omärkligt allt djupare och djupare i den allt tjockare och tjockare lervällingen, till dess man icke mer förmår höja sig mot ytan, där solen glimmar.
Page 12 - Som vårt lands beklagliga konstförhållanden till stor del härflyta från att kgl. konstakademien, till följd af sin föråldrade organisation, ej förmår utöfva det inflytande, den borde på vårt lands konst i allmänhet och särskildt hvad dess skolor beträffa, med deras nuvarande indelning och arbetsmetod, ej kan meddela den undervisning, som är behöflig för en högre konstnärlig utbildning af akademiens elever, så hemställa vi till kgl. konstakademien om åtgärders vidtagande för...
Page 41 - En oemotståndlig längtan efter att åter få se en ren röd färg i all gråheten fick makt med opponenterna. I denna stämning fordrade de nu, att föreningen skulle utan vidare och genast ställa sig i opposition mot akademien.
Page 1 - ... djup beklämning. För deras syn framträdde först, spöklik och symbolisk, den gamla grånade Konstakademien vid Röda bodarna, Kungl. akademien för de fria (!) konsterna som den hette; den akademiska byråkratismens och formalismens patriarkaliska högkvarter, hvilket för ungefär 150 år sedan skjutit upp i skuggan af slottsbygget och följdriktigt "tagit skepnaden af en kunglig hofinstitution, hvars medlemmar voro kungliga hofkonstnärer...
Page 43 - ... i konstväg i Sverige, måste det finnas en lefvande opposition mot det bestående, det härskande — fred är döden, den eviga sömnen, dådlösheten, sammanrotningen kring toddybord och bord med smörgåsmat, förfäandet, den andliga försoffningen, menlösheten och — tre hurrarop för allting, hvad som helst, i synnerhet det som är dumt.
Page 2 - Här hade den högförnäma dilettantism, som icke nedlät sig till handarbete, men hvars åldrade "snille och smak" genom sin blotta närvaro i ringen tycktes med aftonrodnadens glans förgylla konstens himmel, rikligt tillfälle att lysa. Och den lyste. Lyste så att museiväggarna mörknade.
Page 2 - Efter Konstföreningen trädde Nationalmuseum fram för paris-svenskarnas blickar, med konstsalar och nämnder och "statens konstinköp" och plats för freskomålning; det hela endräktigt regeradt af byråkratismen och dilettantismen i broderlig förening.
Page 62 - Fastän intet af de på samma gång hembjudna konstverken kunde på långa vägar jämföras med Salmsons arbete, föredrog inköpsnämnden att köpa ett par af de andra taflorna,

Bibliographic information