Smernice o najvažnijim zadacima Saveza komunista u razvijanju sistema društveno-ekonomskih i političkih odnosa

Front Cover
Komunist,, 1968 - Yugoslavia - 25 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

1ако 1гг1зЧа 1гећа аа зе 1гећа с!а 1гтеаи 1гугбт 1гугзт котИе1 1јисИ 1јисН 1оте с!а агиб1уа агизЧуепе аксгји ао Ба бауег котитз1а бауега бКЈ боуека га 1о гааа гаапо гаатка гаатћ гагугјаИ гагуИка гагуоја гагуца гагуцапје гајеатса гас гас!а гас!и гас!тћ гасгја гаћ1еуа гезауапје геИогте герићИка герићИката еНказпо з1ауоуа з1з1ета зато затоиргау затоиргау1јапја затоиргаупо згеаз1ауа зи зк1ас!и зпаа зпае зу1т зуе зуоје зуоји зуот зуШ зЧо из1оуа иИсаја иргауе Ита јоб Кеорћоапо ко1ећапја кој1 котИе1 СКбКЈ котип1з1а М зе оа оапоза огапа огат огатгасгјата огатгасгје огатгасца оз1уа оз1уагије оз1уапуапје озпоуи ос ос!оуогпоз1 ос!поз1та ос!поза осИибпо оћ1азИ оћгагоуапја оћИка оуој пабе пабт пазе пе перозгес!пе пје рге зуеа Ргес!зес!тз1уо ргета рго ргор1за ргоћ1ета ри1ет рИапја ро ро1гећа Ро1гећпо ро1Шбк1 ро1Шке ројауе рп рпугеае рпугес!е с!а зе с!ги с!гиб1уепо с!етокгаИје с!оћо1ка с!оћос!ак СКбКЈ зта1гаји теге тећатгат тзи тога тоге топоро1а ћ1 зе ћгге ћогћ1 га ћогће га ћШ у1зе уеота

Bibliographic information