Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 4

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 201 - Soo siet men Gerard Brandt, den tweeden van dien naam, Een naam met liefde in 't hert, met eer in alle monden: Hoewel den...
Page 271 - In zijne reizen schetste hij vele gezichten naar het leven af, zulks men zeide, dat hij, in de Alpen zijnde, alle de bergen en rotsen ingezwolgen, en, t'huis gekomen , dezelven weder op doeken en panneelen uitgebraakt hadde ; want hij die en andere dingen der natuur zeer eigenlijk konde nabootscn.
Page 110 - t een en ander ; doch de Dekens der gilden begeerden haar in hegtenis te houden , tot dat de rekening gedaan zou zijn.
Page 271 - BREUGEL dikwils buiten bij de boeren ter kermis en bruiloft, verkleed in boeren-gewaad , wanneer zij ook onder fchijn van aan de bruid of den bruidegom vermaagfchapt te wezen , giften en gefchenken deden.
Page 89 - Ibmmige wederfpannigen heeft doen üraffen, kon hem ook den naam van goed niet doen verwerven; zo min, als de tomeloze heerszugt, die hem aandreef, om vrouw JAKOBA van haar vaderlijk erfgebied te verfleken.
Page 161 - t zinken van verfcheiden' fchepen, en door 't planten van gefchut ter...
Page 108 - BRIEMEU zig zo diep niet met Koning LODEWYK ingewikkeld hadden, als de Gentenaars, die thans meester waren, voorgaven. Zij hadden zig, inzonderheid, bij de Gentemars, gehaat gemaakt, doordien zij een...
Page 236 - Rotterdam getrokken waren, kwamen 'er niet meer dan 3(30 te rug. • NAALEWYK en ZEVENDER zaten niet lang te Dordnclit In hegtenis. ZEVENDER brak uit, door het heimelijk gemak, en raakte, door een eng watertje, aan, en voorts over de wallen.
Page 233 - BREDE. ftODE, den lekjlroom zijnde opgezeild, in den donkeren avond, voor Schoonhoven aan land kwamen ; doch van de Burgers zo wel ontvang.'n werden, dat zij met verlies van meer dan ac« man, te rug deinzen moesten, en met agterlating van het meeste ftormgereedfchap en enige vaartuigen, naar Rotterdam keerden.
Page 273 - Gids" van 1841) bij dit stukje gevoegde houtsnede heeft eenen ekster op den ezel aangebragt; Brengel scheen dit dier voor een zinnebeeld te houden : „immers liet hij ," zegt Karel van Mander, „zijner vrouw, bij testament, een stuk na, verbeeldende een exter, zittende op de galg; als wilde hij door den exter de klapachtige tongen verstaan hebben , die hij der galge toeëigende ;" — alles behalve galant voor zijne beminde wederhelft.

Bibliographic information