Verhandeling over de vragen: of, en in hoe verre, het nuttig en noodzakelijk zijn zoude, de Oost Indische bezittingen van deezen staat, ofte sommigen derzelven, te brengen op den voet der West Indische volkplantingen, en of, en in hoe verre, het voordeeliger voor dit gemeenebest, en deszelfs ingezeetenen, zijn zoude, den handel op voormelde bezittingen bij aanhoudenheid door eene uitsluitende compagnie te drijven, dan wel die voor allen 's lands ingezeetenen open te stellen: en in dit laatste geval: op welke voorwaarden, en onder welke bepalingen

Front Cover
Vosmaer en zoonen, 1802 - 253 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information