Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Книгата "Лабиринтът" - том втори, издание на издателство "Фльорир" (обем 680 страници, твърда корица с обложка), включва 421 поеми, стихотворения, фрагменти и стихограми на Георги Спасов от книгите му „Вест”, „Добрият човек”, „Свободен пейзаж”, „Вечен живот” и „Памет”, от неиздадени книги на поета, публикации в печата и непубликувани творби. Интересна поезия, заслужава си да се прочете.  

All reviews - 1
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0
Unrated - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0

All reviews - 1