Objevování světa: Od Marka Pola po Humboldta

Přední strana obálky
Albatros Media a.s., 1. 1. 2017 - Počet stran: 216

Známí i neznámí cestovatelé před érou velkých objevů

Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této době, před velkými objevitelskými cestami moderní doby, expanze evropských zemí teprve začínala. Pozdní středověk byl obdobím velké mobility, značná část tehdejších obyvatel byla v pohybu po pozemních i vodních cestách. V tomto dynamickém období sledujeme cesty benátských a janovských kupců, poutníků, misionářů a dobrodruhů zlákaných bohatstvím a divy Asie. Záběr knihy je skutečně široký: plavby podél pobřeží Afriky, pronikání do Indie, objev „Indií“ na západ od evropského světa, první obeplutí světa i pátrání po tajemném jižním kontinentu, Japonsko uzavírající se západnímu světu i hledání cesty Severním ledovým oceánem. Sarnowsky nabízí nejen líčení známých i méně známých objevitelských cest, ale ve světle dobových cestovních deníků, cestopisů a kronik otvírá také pohled do neméně fascinujícího vnitřního světa tehdejších obyvatel Evropy, jejich představ, snů a fantazií.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Obsah
7
ÚVOD
11
1 VÁBENÍ
17
2 TAJEMSTVÍ
41
3 PRONIKÁNÍ
61
4 PŘEKVAPENÍ
81
5 OBEPLOUVÁNÍ SVĚTA
101
6 PRŮZKUMY
115
7 MEZNÍ ZKUŠENOSTI
137
8 BÁDÁNÍ
157
EPILOG
175
Časová tabulka
183
Prameny a literatura
189
Vyobrazení
198
Rejstřík míst a osob
199
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje