Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 32

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1851 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page iii - Proeven van een ontwerp van Wet op het beleid der regering in Nederl. IndiŽ van AA VAN VLOTEN en P. VAN SWIETEN. Utr., B. Dekema. 1851. gr 8e /0,75.
Page 110 - Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsen IndiŽ, met daarbij behoorende memorie van toelichting.
Page 267 - Gouverneur-Generaal, waarvan artitel l dus luidde: "de Gouverneur-Generaal zal, in overeenstemming met de inzichten van het Opperbestuur in het Moederland, de geldelijke maatregelen en schikkingen van hetzelve met al zijnen invloed ondersteunen , en zal, door gepaste middelen, medewerken tot gestadige vermeerdering van het beschikbaar voordeelig slot, ten behoeve van het Moederland ;
Page 188 - ... de gouverneur-generaal zal, in overeenstemming met de inzigten van het opperbestuur in het moederland, de geldelijke maatregelen en schikkingen van hetzelve met al zijnen invloed ondersteunen en door gepaste middelen medewerken tot gestadige vermeerdering van het beschikbare, voordeelige slot ten lehoeve van het moederland.
Page 5 - Doch men laat hem niet vrij, men laat hem niet aan zichzelven over, om zijn zin en gewin te doen, of hij verkrijgt als het ware de vlugheid van het gedierte des velds: de kruinen der bergen versiert hij met zijn handen-arbeid ; aan derzelver hellingen hangt hij zijne akkers ten toon; langs heuvelen en dalen leidt hij zijne wateren, en het gansche veld bekleedt hij met het gewas door zijne handen geplant".
Page 101 - Britsche bestuur, dit stelsel in den tijd van driemaal vier en twintig uren, langs de gansche kust van Java, van Cheribon tot den uitersten oosthoek toe, heeft tot stand gebragt; en zulks niet onder het vergieten van stroomen bloeds , maar onder de toejuiching der gemeente en onder de stille toeschouwing van alle Inlandsche grooten en regenten.
Page 194 - Krawang, dat nog 6,000 voet dieper lag en zich met zijne immer groene velden en wouden tot aan de zee uitstrekt. Glad en blinkend, als een zilveren spiegel, lag de Javasche zee voor ons uitgebreid, terwijl de morgenzon ons hare eerste stralen van achter de verwijderde kegels Tjerimai en Tampomas toezond en door den glans , die haar omgaf, een gouden achtergrond vormde, waarop zich de donkere gestalten dezer hooge bergen duidelijk afteekenden; zij hulde nog...
Page 124 - Het geheim der aan de post of andere openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve op last des rechters, in de gevallen in de wet omschreven.
Page 103 - Europesche gezag kan en behoort te brengen in aanraking met de gansche massa der Indische bevolking. Die aan de Aziatische bevolking haar dorpsbestuur verzekert, is haar vriend en gunsteling, hij zij Christen, Brit of Nederlander; die het verkracht is haar vijand, hij zij Mahomedaan of Mogoller.

Bibliographic information