XV-XVI asırlar Osmanlı medreseleri: teşkilât : tarih, Volume 1

Front Cover
İrfan Matbaası, 1976 - Camiler - Türkiye - Tarih - 715 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

A tslâmdan Önce Eğitim ve Öğretime Toplu Bir Bakış
1
D Osmanlılardan Önce tslâm Dünyasında Medreseler
7
E İlk Devir Osmanlı Medreselri
15
BİRİNCİ BÖLÜM
25
3 Dânişmend Muîd İcâzetnâme ve Mülâzemet
31
A Yirmili Hâşiyei Tecrîd Medreseler
37
D Ellili Medreseler
39
1 Şeyhulİslâmlığın Teşkilât İçindeki Yeri
51
70 Kepenekçi Sinan Medresesi İstanbul
277
71 Kılıç Ali Paşa Medresesi İstanbul
279
72 Koca Mustafa Paşa Medresesi tstanbul
281
73 Koca Sinan Paşa Medresesi İstanbul
284
74 Kubbetülîslâm Medresesi Medine
286
76 Lütfi Paşa Medresesi Tire
288
77 Mahmud Paşa Medresesi İstanbul
289
78 Mahmud Paşa Medresesi HasköyEdirne
293

5 İlmiye Sınıfının Teftîşi
58
DERECELERİNE GÖRE XVXVI ASIRLAR OSMANLI MEDRESELERİ
72
10 Fîrûz Ağa Medresesi Havza
77
11 Fîrûz Ağa Medresesi İstanbul
78
13 Gölhisar Medresesi Gölhisar
79
14 Hacı Halil Paşa Medresesi Gümüş
80
16 Hızır Paşa Medresesi Hayrabolu
81
18 İsmâil Bey Medresesi Kastamonu
82
19 Küçük Ağa Medresesi Amasya
84
21 Mihaloğlu Ali Bey Medresesi Pilevne
85
22 Mihalic Medresesi Karacabey
86
25 Mustansıriyye Medresesi Bağdat
87
26 Osmancık Medresesi Osmancık
88
27 Saraciye Medresesi Edirne
89
28 Süleyman Paşa Medresesi Safranbolu
90
29 Şah Melek Medresesi Edirne
91
30 Vaziyye Medresesi Bursa
92
32 Yıldırım Han Medresesi Mudurnu
93
B OTUZLU MEDRESELER 1 Bayezid Paşa Medresesi Bursa
95
2 Dülbend Kadı Medresesi Manastır
96
3 Ferhadiye Medresesi Bursa
97
4 Ferruh Kethüdâ Medresesi İstanbul
98
5 Gökdere Medresesi Bursa
99
6 Hayreddin Paşa Medresesi Midilli
100
8 Karagöz Paşa Medresesi Kütahya
101
9 Kara Kadı Medresesi Tire
102
11 Mesih Paşa Medresesi Gelibolu
104
12 Müftî Ahmed Paşa Medresesi Bursa
105
13 Nalıncı Medresesi Konya
106
14 Oruç Paşa Medresesi Dimetoka
107
15 Rüstem Paşa Medresesi Rusçuk
108
16 Sinan Çelebi Medresesi Yeni Pazar
109
18 Tahta Kadı Medresesi İstanbul
110
19 Vâcidiye Medresesi Kütahya
111
20 Yahya Efendi Medresesi İstanbul
112
21 Yeni Medrese Ankara
113
22 Yıldırım Bayezid Medresesi Alaşehir
114
1 Abdulbâkî Medresesi Tire
115
3 Atâbek Gâzî Medresesi Kastamonu
116
4 Atîk Nişancı Medresesi tstanbul
118
6 Başcı İbrahim Medresesi İstanbul
119
7 Behram Paşa Medresesi Yemen
120
9 Canbaz Mustafa Medresesi tstanbul
122
10 Çendik Medresesi Bursa
123
11 Defterdâr Ahmed Çelebi Medresesi İst
125
12 Eski İbrahim Paşa Medresesi Edirne
126
13 Esediye Medresesi Bursa
127
14 Hacı Alamüddîn Medresesi Edirne
128
15 Hacı İbrahim Medresesi Akkerman
129
16 Hacı Kadın Medresesi İstanbul
130
17 Hamza Bey Medresesi Bursa
131
18 Haremiye Medresesi İstanbul
133
19 Hâtuniye Medresesi Tokat
134
20 Hekimzâde Medresesi İstanbul
135
21 Hüsâmüddîn Medresesi Edirne
136
22 Hüsâmiye Medresesi Amasya
137
23 Karagöz Paşa Medresesi Filibe
138
24 Kasım Paşa Medresesi Bozöyük
139
25 Rüstem Paşa Medresesi Kütahya
140
27 Şahabeddin Paşa Medresesi Filibe
141
28 VeliyüddinOğlu Ahmed Paşa Medresesi Bursa
143
29 Yakut Paşa Medresesi Edirne
145
1 Abdurrahman Paşa Medresesi İstanbul
147
4 Ahmed Paşa Medresesi Çorlu
152
5 Ahmed Paşa Medresesi İstanbul
154
7 Ali Paşa Medresesi Çatalca
155
9 Atîk Ali Paşa Medresesi İstanbul
156
10 AydınOğlu Medresesi Birgi
160
11 Ayşe Sultan Medresesi İstanbul
161
12 Battal Gâzî Medresesi Seyidgâzî
162
Bayezid Medresesi İstanbul
163
14 Cafer Ağa Medresesi İstanbul
173
15 Cedid Nişancı Medresesi İstanbul
175
15 Cemal Halife Medresesi İstanbul
177
17 Cezerî Kasım Paşa Medresesi İstanbul j
178
18 Çay Medresesi Çay Afyon
179
19 Çelebi Mehmed Medresesi Merzifon
180
20 Çuhacı Hacı Medresesi Edirne
181
21 Davud Paşa Medresesi İstanbul
183
22 Emmiye Medresesi Edirne
188
23 Emîr Musa Medresesi Karaman
190
24 Eski Cami Medresesi Edirne
191
25 Eski İbrahim Paşa Medresesi İstanbul
193
26 İsmihan Sultan Medresesi İstanbul
197
27 Evranos Gâzî Medresesi Yenice Vardar
200
28 Eyyub Sultan Medresesi İstanbul
201
29 Fethiye Medresesi İstanbul
205
30 Gazanfer Ağa Medresesi İstanbul
206
31 Gazzazîye Medresesi Bursa
208
32 Gedik Ahmed Paşa Medresesi Afyon
209
33 Germiyanoğlu Medresesi Kütahya
210
34 Gevherhan Sultan Medresesi İstanbul
213
35 Güzelce Kasım Paşa Medresesi İstanbul
214
36 Hacı Ferhad Medresesi Kefe
217
37 Hacı Hasanzâde Medresesi İstanbul
218
38 Hadım Hasan Paşa Medresesi İstanbul
220
39 Hadım İbrahim Paşa Medresesi İstanbul
223
40 Hafsa Sultan Medresesi YenişehirAydm
225
42 Hamamiye Medresesi İstanbul
228
43 Hançeriye Medresesi Bursa
230
44 Haseki Sultan Kariyye Med İst
232
45 Hatice Sultan Medresesi İstanbul
234
46 Hatuniye Medresesi Manisa
237
47 Haydar Paşa Medresesi İstanbul
240
48 Hayreddin Paşa Medresesi Beşiktaş İst
242
49 Hızır Çelebi Medresesi tstanbul
244
50 Hoca Dursun Medresesi Kandıra
245
51 Hoca Hayreddin Medresesi İstanbul
246
52 Handî Hatun Medresesi Kayseri
248
53 Hüdavendigâr Medresesi Bursa
249
54 Hüsrev Kethüda Medresesi İstanbul
253
55 Hüsrev Paşa Medresesi Diyarbakır
254
56 Hüsrev Paşa Medresesi Halep
255
57 İbrahim Kethüdaa Medresesi İstanbul
256
58 İbrahim Paşa Medresesi Hezargrat
257
59 İsa Bey Medresesi Bur3a
258
60 İshak Paşa Medresesi Üsküp
259
61 İshak Paşa Medresesi İnegöl
261
62 İvaz Paşa Medresesi Bursa
263
63 Kadı Mahmud Medresesi Edirne
265
65 Kalenderhane Medresesi İstanbul
267
66 Kanunî Süleyman Medresesi Rodos
270
67 Kaptan Sinan Paşa Medresesi İst
271
68 Kara Ahmed Paşa Medresesi İstanbul
273
69 Kasım Paşa Medresesi Bursa
274
79 Manastır Medresesi Bursa
294
80 Manav Kadı Medresesi İstanbul
299
81 Mehmed Ağa Medresesi İstanbul
300
82 Merdümiye Medresesi İstanbul
301
83 Mesih Paşa Medresesi İstanbul
302
84 Mesudiye Medresesi Diyarbakır
303
85 Mihrimah Sultan Medresesi Üsküdar İst
304
86 Mihrimah Sultan Medresesi Edirnekapı İst
307
88 Molla Gûranî Medresesi tstanbul
310
89 Molla Hüsrev Medresesi Bursa
313
90 Molla Yegen Medresesi Bursa
315
91 Murad Paşa Medresesi İstanbul
317
92 Mustafa Paşa Medresesi Gebze
320
93 Mustafa Paşa Medresesi Budin
322
94 Muzafferüddin Medresesi Taşköprü
323
95 Mubarizüddin Ertokuş Med Atabey
324
96 Orhan Gâzî Medresesi İznik
326
97 Osman Paşa Medresesi İstanbul
330
98 Papaszâde Mustafa Çelebi Medresesi İst
332
99 Perviz Efendi Medresesi İstanbul
334
100 Pîrî Mehmed Paşa Medresesi İstanbul
336
101 Pîrî Mehmed Paşa Medresesi Silivri
339
102 Ramazanoğlu Medresesi Adana
340
103 Rûmî Mehmed Paşa Medresesi İst
341
104 Rüstem Paşa Medresesi İstanbul
343
105 Rüstem Paşa Medresesi Hayrabolu
346
106 Rüstem Paşa Medresesi Tekirdağ
347
108 Sahip Atâ Medresesi Akşehir
348
109 Sahnı Semân Medreseleri İst
353
110 Saruca Paşa Medresesi Gelibolu
407
111 Saruhanoğlu Medresesi Manisa
409
112 Sekban Ali Medresesi İstanbul
411
113 Selçuk Sultan Medresesi Serez
412
114 Seyfiyye Medresesi Ankara
414
115 Seyfî Efendi Medresesi İstanbul
416
117 Sinan Paşa Medresesi Malkara
417
119 Siyavuş Paşa Medresesi İstanbul
419
120 Sofu Mehmed Paşa Medresesi Sofya
420
121 Sokollu Mehmed Paşa Medresesi İstanbul
421
122 Sokollu Mehmed Paşa Medresesi Lüleburgaz
423
123 Sultan Murad Medresesi Selânik
424
125 Sultan Süleyman Medresesi Çorlu
426
126 Sultan Medresesi Tebriz
427
127 Süleyman Paşa Medresesi İznik
428
128 Süleyman Paşa Medresesi Yenişehir
432
129 Şah Hûbân Hatun Medresesi İstanbul
434
130 Şah Kulu Medresesi İstanbul
435
131 Şah Sultan Medresesi İstanbul
436
132 Şeyhulİslâm Efdalzâde Med İst
438
133 Şeyhulİslâm Hâmid Efendi tstanbul
441
134 Yahyâ Efendi Medresesi İstanbul
442
135 Şeyhulİslâm Zekeriyya Efendi Med tst
443
136 Şeyhî Çelebi Medresesi Edirne
444
137 Taşlık Medresesi Edirne
446
138 Tûtî Latif Medresesi İstanbul
448
139 Üç Şerefeli Medresesi Edirne
450
140 Ümmüvelerf Medresesi İstanbul
458
141 Yeni Ali Paşa Medresesi İstanbul
460
142 Yıldırım Bayezid Medresesi Balıkesir
462
143 Yörgüç Paşa Medresesi Amasya
463
144 Yusuf Paşa Medresesi İstanbul
464
145 Zal Mahmud Paşa Medresesi İstanbul
467
147 Zeyrek M3dresesi İstanbul
468
1 Atîk Vâlide Medresesi İstanbul
470
2 Ayasofya Medresesi İstanbul
474
Bayezid Medresesi Edirne
480
Bayezid Medresesi Amasya
487
5 Çelebi Mehmed Medresesi Bursa
491
6 Haseki Sultan Medresesi İstanbul
496
7 Hatuniye Medresesi Trabzon
500
8 Hüsamiye Medresesi Amasya
502
10 Mercaniye Medresesi Bağdat
504
12 Muradiye Medresesi Bursa
505
13 Şâhzâde Medresesi İstanbul
513
14 Süleymaniye Medreseleri tstanbul
521
15 Süleyman Han Medresesi Şam
534
16 Vefa Medresesi İstanbul
535
17 Yavuz Selim Medresesi tstanbul
536
1 Muradiye Medresesi Manisa
546
2 Selimiye Medresesi Edirne
548
Mehmed Medresesi Medine
554
4 Vâlîdei Cedîd Medresesi İstanbul
555
1 Ali Paşa Medresesi Edirne
558
3 Ali Paşa Medresesi Babaeski
559
6 Bâyezid Paşa Medresesi Amasya
560
8 Bevvab Sinan Medresesi Edirne
561
12 Defterdâr İbrahim Paşa Med İstanbul
562
14 Ebû İshak Medresesi Bursa
563
16 Eyyuhum Ahmed Efendi Medresesi İstanbul
564
18 Fâik Paşa Medresesi İzmir
565
22 Fîruz Bey Medresesi Milas
566
27 Hacı Kemâleddin Medresesi Edirne
567
31 Hâtuniye Medresesi Mardin
568
34 İskender Paşa Medresesi Trabzon
569
38 Kara Medrese Ankara
570
40 Kasım Pâdişah Medresesi Mardin
571
43 Manav İvaz Medresesi İstanbul
572
46 Molla Fenârî Medresesi Bursa
573
50 Mustafa Ağa Medresesi İstanbul
574
54 Nişancı Mehmed Bey Medresesi İst
575
57 Rüstem Bey Medresesi Tarsus
576
61 Süleyman Paşa Medresesi İzmit
577
64 Şeyh Şücâ Medresesi Edirne
578
66 Turhan Bey Medresesi YenişehirFener Larissa
579
67 Üçbaş Medresesi İstanbul
580
1 Abdah Paşa Dârulhadısi Amasya
583
4 Atîk Vâlide Dârulhadîsi tstanbul
585
6 Dârulhadîs Medresesi Edirne
586
7 Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi Dârulhadîsi İstanbul
592
8 Hâkâniye Dârulhadîsi îrtanbul
593
9 Hayreddin Paşa Dârulhadîsi İznik
594
11 Mahmud Ağa Dârulhadîsi İstanbul
595
13 Mudurnulu Mehmed Efendi Dârulhadbı İstanbul
596
14 Osman Çelebi Dârulhadîsi Amasya
597
17 Sinan Paşa Dârulhadîsi İstanbul
598
18 Sofu Mehmed Paşa Dârulhadîsi İstanbul
601
20 Şemsi Paşa Dârulhadîsi İst
606
1 Abdullah Paşa Dârulkurrası Amasya
607
Bâyezid Dârulkurrası Amasya
608
9 Mustafa Ağa Dârulkurrası İstanbul
609
12 Selimiye Dârulkurrası Edirne
610
Netîce
617
Hattı hümayûn
628
Umûmî İndeks
634
69 Yahyalı Mehmed Paşa Medresesi Belgrat 581
710

Other editions - View all

Bibliographic information