Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 3, Issue 1; Volume 60

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1865 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 321 - Verzameling van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Generaal, met betrekking tot de bezittingen en koloniŽn van het Rijk in andere werelddeelen , over de jaren 1814 — 1865. Uitgegeven onder toezigt van Jhr. JP Cornets de Groot van Kraaijenburg.
Page 318 - JC Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het cultuurstelsel vergeleken worden met de vroeger gevolgde regeringsbeginselen en de daaruit verkregen resultaten, en beschouwd in verband met, de politieke en tinantiŽele belangen van IndiŽ en Nederland. Overgcdrukt uit de ęBijdragen voor taal-, land- en volkenkunde van Nedcrl. IndiŽ, uitgeg. door het Kon. Instituut voor de taal-, land- en. volkenkunde van Nederl. IndiŽ.
Page 250 - Chronologische lijst van gedenk- en legpenningen, eereteekens, vrijmetselaars- , toegangs-, begrafenis-, brandspuit-, bruiloften- en andere penningen, betrekking hebbende op de voormalige en tegenwoordige bezittingen der Nederlanders beoosten de Kaap de Goede Hoop, door JS van Coevorden.
Page 322 - Toespraak bij den aanvang der lessen van de instelling voor onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ te Delft op den 23Cį September 1864 , gerigt tot hen die de lessen van genoemde instelling zullen volgen. Delft. J. II. Molenbroek. Gr. 8Ľ.
Page 163 - Javaansche taal , tot opening van de lessen aan de rijksinstelling van onderwijs in de Indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden , den 14 September 1864.
Page 220 - uit alle reeds vroeger bij het Gouvernement ingekomen en nog verder in te komen statistieke opgaven van de O.-I. bezittingen, eene algemeene verzameling, onder den naam van „Statistieke geschiedenis van het eiland Java en onderhoorigheden...
Page 318 - Beri-beri , beschreven naar hetgeen omtrent die ziekte tot heden bekend gemaakt en in het bijzonder ook door officieren van gezondheid der zeemagt in hunne onuitgegeven officiele rapporten medegedeeld werd. Overgedrukt uit het • Geneeskundig tijdschrift voor de zeemagt , 3e jaarg.
Page 320 - schandalen" van den „vrijen arbeid in Rembang". Eene toelichting op het rapport van den Heer 0.
Page 318 - IndiŽ beschreven en afgebeeld. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1863.
Page 320 - Het rapport van den heer Stieltjes over verbeterde vervoermiddelen op Java ; met kantteekeningen van een officier der genie van het Nederlandsen Oostindisch leger. Leiden. Van den Henvell en van Santen. Gr. 8Ľ.

Bibliographic information