Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 2, Issue 2; Volume 67

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1868 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 283 - De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden.
Page 39 - ... bÍtes sauvages. Cependant, on ose le dire, aprŤs avoir ťtabli les lois de propriťtť, de justice et de libertť, on n'a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens. Que nous importent vos lois de propriťtť, pourraientils dire? nous ne possťdons rien. Vos lois de justice? nous n'avons rien ŗ dťfendre. Vos lois de libertť? si nous ne travaillons pas demain, nous mourrons.
Page 511 - ... en gebruiken ; 3į. dat bij de verdeeling van den arbeid , dezelfde regelen worden in acht genomen ; 4į. dat de belooning der betrokken inlanders , met vermijding van schadelijke opdrijving, zoodanig zij, dat de gouvernementsenltures bon, bij gelijken arbeid, ten minste gelijke voordeelen opleveren als de vrije teelt; 505 na een opzettelijk onderzoek, mochten bevonden worden ten aanzien van die cultures te bestaan ; en 6į.
Page 434 - Nederland zoo zeer gehechte bevolking, en in overeenstemming met zijne nieuw opgetreden regeering, aan de inlanders die grond bezitten in individueel en erfelijk of gemeentelijk gebruik, de erkenning van het recht daarop wil verzekerd hebben , gelijk geschiedt bij dezen ," en Ľderhalve zeer ernstig wil gewaakt hebben tegen alle inbreuk op hunne gebruiksrechten , van welke zijde die ook mocht worden beproefd,
Page 301 - Nederlandsch-IndiŽ, uitgezonderd het geval waarin die tot wering van rampen van hooger hand, dan wel tot afwending van algemeen gevaar, tijdelijk mochten worden gevorderd. Vrijstelling van diensten in het belang der openbare veiligheid heeft niet plaats. Daarentegen betaalt de erfpachter voor...
Page 160 - Grammar and Dictionary of the Malay Language ; with a Preliminary Dissertation. 2 vols.
Page 419 - OI bezittingen , zoo met betrekking tot derzelver politiek bestaan , als ten aanzien harer rijkdommen , behoeften en belangen , de wetten en gewoonten der volken , volledig bekend te zijn...
Page 140 - Het aloude dorpsbestuur is derhalve de eerste en ware schakel , waardoor zich het Europeesche gezag kan en behoort te brengen in aanraking met de gansche massa der Indische bevolking.
Page 313 - ... jaar vrucht, waartoe aan de Kust van Guinea gewoonlijk 6 a 7 jaren worden vereischt. Daar echter de bevolking nog niet op de hoogte was eener doelmatige bereiding van het product, werd door de Regeering besloten, de aanplantingen vooreerst nog op den bestaanden voet voor Gouvernements-rekening aan te houden, en zou inmiddels getracht worden onder de gegageerde Afrikaansche militairen iemand te vinden, bekend met de bereidingswijze der palmolie ter Kuste van Guinea en in staat de bevolking daarin...

Bibliographic information