Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

irrepreliensibi'e, non oa, qua; ad dinroni iiiinisierimn pertinent, fiirtim anfcrendo, ne cnndemneliir ni Judas, duni vendit. Mulla igilur hic npus est diligenli.i et raiitione, ne qnis furie Deuin fallal, ueqiie integruni rcddal pi-nun S'iin, vcl potins deposiium qnod nosirum quisque promisil. Non amplius nostrum est, sod ¡la nobiscum reputare dcbemiis, a Dco nos depositum accepissc : aique ut cum minime drfran datum promissent orando servaveriiniis, tremendo Christi tribunal! sislanitis, ne tamqiiam debili iiiliciaiores senienlia ad Aiiania: exempluin nos opprimât, liaqne mulla nobis hic adhibenda est cautio, née in aliqno labi, anl de promisse quidquam snbtralicre, sed exacte promissum reddere sindeainus, ne liabilu lenns Chrisiianismum prolitenduin esse censeamus, ñeque boc conleuli maneamus, scd cum per openim cunfirmalionem veritalis ac jusliti:t sectaiores ac ilomesiici perseveraveriinus, eos honore«, qui jiisiiliam sequiintiir. Cliristi munereconsequamiir. cui gloria in sxcula. Amen.

IN HOMILIÂM SEQUENTEM.

Hoc inepti hominis Chrysostomo adscriptum opus praeferunt ulraque edilio, Saviliana nempe ci Morelliana : oninia hic aitpouSiívuca : siylus sagaci viro indignus, argumenta ul plurimum levia et tetilia • si qua vero alicujus pretii sinl, ea ex modo narrandi Ubefactantur. Cum au torn hic scriptor Judœorum de monarchia in Deo sententiam confuiat, cave putes eum unilalcm vel principa vel principal« in

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »