Page images
PDF
[graphic]
[graphic]
[graphic]

PATROLOGÍA

* CURSUS COMPLETOS,

SrVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

0ЙМ11SS. PATBII, DOCTORU SCRIPTORUQUE ECCLESIASTICORU,

QUI

AB ,£VO APOSTÓLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT;

RECUSIO CIIROIÏOLOOICA

OMNIUM <JU£ EXST1TKKK MONU.MENTORUM CATHOUCJÜ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA

ECCLESIyE S.ECULA,

JUXTA BDITIOHES ACOUBATISSIMAS ÍNTEI; SI OUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUBOBIPTIS COLLATAS,

vsrgcAM DILIGENTES Castioata;

DISSERTATIONIBUS COMMENTARII8 LICT10NIBUSQUE VABIANTIBl 8 CONTINENTES ILLCKTBATA;
иЮПВС! OFEE1BUS POST AMPLISHIMAS KDITIONES QU/E TRIBUS SUVISSIM1S S£CUUS D1BBNTUB ABSOLUTAS

DITECTIS, AUOTA;
IXDIC1BÜS FABTICULABIBCS ANALYTIOIS, 6INOULOS SIVB TOKOS, SITE AUOTOBE9 ALICCJUS MOMINTI

3UIÏSXQUENTIBUS, DONATA;

CAFITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS 8INOULABUM PAOINABCM M1RUINEM SUPERIORS«

DISTINOUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATER1AM 8IQNIFICANTIBUS, ADOBNATA;

OPÏBIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPI1IS, ALIQUA V Ello AUCTORITATE IN ORDINR AD TRADITIONEN

BCCLES1ASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIPIOATA;

DUOBU8 INDIC1BUS OENEBALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET HERUM, QUO CONSULTO, ylJIUOl ill

I HUSQCISQUE PATRUM Ш QUODLIBET THEMA 6CRIPSER1T UNO TNTUITU CONSFICIATUB; ALTIBO

SCRIPTURE SAÇR.-K, Ex Quo Lectori Oompebirb Sit Obvium Quinam Patbis
ET IN QUIBUS Ol'XBUM Suorum Locis Sinoulos Stnqulobum Ubrobum

SCRIPTUBä: TEXTUS COMMENTATI 8ШТ.

ЕЫТ10 ACCCRATISSIMA, CETERISQUK OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI FEBFINDANTUB : CQARACTERUM NITIDITAS

CHARTE QUALITAS, INTECR1TAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, ol'EBl M BECCSORUM TUM VABIETAS

TUM NUMERUS, FORMA VOLCMISUM PERQUAM COMMODA S1BIQUE IN TOTO OPERIS DECUBSU CONCrANTEB

SIMILIS, PBETII IXIOUITAS, PR.ÏSERTIMQUВ 1STA COI.LECTIO, UNA, METUODICA XT OUBONOLOOICA,

SBXCENTOBUM FBAOMENTOBUM OPUSCULORUMQUE HAOTBNI 3 IIIO ILLIO SPABSORUM,

PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTIIECA, EX OPERI8US AD OMNBS .STATES,

LOCOS, LtNOCAS »OEMASQOE PBUTINENTIIIU.4, COADUNATOBUM.

SERIES PRIMA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIiE Latinje
A GREGORIO MAGNO AD INNOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Blblloiliecw < I« ri univers»,

SIVE
CÜRSUUM COMPLETORUM IN SINCiULOS SCIENTIS ECCLESIASTICS RAMOS EDITORE.

>—•♦•-<

iMiROLOiai: Tonus xxxv.

S. AURELII AUGUSTINI.

TOMUS TERTIUS (PARS ALTERA).

PARISIIS, APLlD EDITOREM,
IN VIA DICTA DAMBOISE, PROPE PORTAM VULGO DES FER NOMINATAM,

SEU PliTiT-MONTROUQE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CURSUS COMPLETOS

ira
B1BLIOTUECA UNIVERSALIS, ÍNTEGRA, ONIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SGR1PT0RUMQUE ECCLESIASTICORUM

QOI

AB íevo APOSTÓLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FLOROBBCRT;

RECUSIO CIIRONOLOG1CA

UMCHUM QUES EKST1TERE MONUMENTORUM CATHOLICS TRADITIONS PER DUOOECIM PRIORA

ECGLESIES SESCULA,

IUXTA ED1TIONES ACCURAT1SSIMAS , INTER SE CUMQUE NONNOLLIS GOD1C1BUS MANUSCRIPT!» COLLATAS,

PERQUAM DILIGENTER CAST1GATA J

DIS8ERTATIONIBU8, COMMENTARUS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTUATA ',

OMNIBUS OPERJBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QU.E TRIBUS N0VISSIMI8 SiECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECT», Aucta;
INDICIBUS PART1CULARIBUS ANALYT1C1S, SINGULOS SITE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENT!

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;

CAPITULI8 INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOS1TIS, NECNON ET TITULIS Singi/larum PAGINABUM MARGINEN SUPERJOREtl

DI8TINGUENTIBUS SUBÍ ЕСТ AMQUE MATERIAM SIGNIFICA NT1BUS, ADORNATA;

OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRÏPH1S, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINB AD TRADITIONEN

ECCLE8IASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICA TA;

DUOBUS INDICIBUS GENERALIBU8 LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUIli

ONUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET TBEMA SCRIPSERIT UNO INTUITO C0N8PICIATUR; ALTERO

SCRIPTURES SACRES, Ex Quo Lectori Comperire Sit Obvium Quinan Patres

ET IN QOIBOS OPERON 8UORON LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUN

SCRIPTURE TEXTU8 CONNENTATI 8INT.

BI.1TIO ACC0RATI88INA, Cjbtbrisqub OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA , SI PERPENDANTUR : CUARACTERON NITIDITAS

CMARTiB Q0AL1TA8, 1NTEGRITA8 TEXTUS, PERFECTIO CORRECTION1S, OPERUM RECUSORUM TUN VARIETAS

TUN NUMERUS, FORNA TOLUNINUN PERQUAM CONNODA UBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTE!!

SIMILIS, PRETII EXIGUITA8, PRÄ8ERTIMQUE I8TA COLLECTIO, DNA, METHODICA ET CBRONOLOGICA,

8EXCENTORON FRAGHENTORUM OPOSCOLORONQUE HACTENU8 IIIC ILLIC SPARSORUM,

PRIHUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTBECA, EX OPERJBUS AD OMNE8 /ETATES,

LOCOS, UNGUAS FORMASQUE PBRT1NENT1BU8, COADUNATORUN,

SERIES PRIMA,

IN QUA PROOBUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLS LATINA
ATERTULLIANO AD GREGOR1ÜM MAGNUM.

SCccuranfe %'ф. ЯЛ«вп*»

BIILIOTBIOS CLERI DIITIRII,

SIVI

CUBIOUU COMPLBTORUII IN SINGULOS 8С1ВЯТ1ЛВ ECCLESIASTICS RAMOS BDITOBE

PATROLOGÍA TOMUS XXXV.

S. AURELII AÜGÜSTINI Tomus Tertius (pars Altera.)

PARISIIS EXCUSOS, VENIT APUO EDITOREM,
IN VU DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM VULGO DEHtVIl NOMINATAM,

SEO PBTIT-MONTROOQE.

1815

« PreviousContinue »