Page images
PDF

144 <&:(o):@

humana sors, &c fuga miraculorum, ubi eorum nulla neceHitas , commendata. Eadem inducti longævltate Pinehasum fuisse, qui Eli sacerdoti ac Judici tradiderit doctrinam ore propagandam feu legis scriptæ explicationesasserunt passim. Vid. Aiaimon. præf.mjad. Gloss inter, ad Abboth. ink. hcAbarban. in Nabbaktb Abbotb ink. de reliquorum assertis dubitans, u alias fæpissime sol'et. Si adeo vkæ 8t ae taiis longitudo, & hie admittatur justa persistere r\ps jubet eadem intra eosden intra quos Jonathan, terminos. Ubi enir quæso ullum ætatis ultra consvetos tun limites indicium ? Ubi assertio Scriptur; perspicua, quæ fidem sua autoritate y beat I Accedit per tot secula Danitas a gustiis suis contentos tum demum ai pliationem possestionis esse molitos n videri verosimile. Quin imo si fides \ tim istitanquam historiarum script habenda, sec. L. IV.Esræ c. i. v. i. sept adhuc a Pinehaso ad Eli usque sacerde summi numerandi sunt, aut totidem r do generationes. Fallor deniq; an in 1 nicio Deboræ exiguum Benjaminitan & quidem defuturis potissimum, ence um.Hancobcausam&multurn iamSa

[graphic][ocr errors][graphic]

sa

m, requiti

146 Q'.( o ):@

veniens, facere. Addit rationem} scil. intervallum istud ad expleridnin annos 480.si Jephtahhi 300. sumantur precise, supra jam excussam. Repetimus igitur verba R. Dav. Gans sol. 9. 'nyv :]n6 'd i. e. Quis aim (Kimchium

puta,) eo adegerit, ignoro. Arctius, ut dcterrainemus lpatium illud, æqvus postulaverit nemo, cumid hariolarivixpoflibile sit. Conjectabimus qua fuent pote. Si gesta hæc dixeris, quo satis concedente priori judice, perpauco tempore adsciverint sibi alium, non uno tamen statirr impetu eundem, adeoq; interlaberitequa licunq; mora, absurdi nihil dixeris. Con set §§. supp. Magis tamen ad paktur nobis est explicatio ea , qua verba sa*» □nn &c. propriissime accipiuntur, ut nc tam judicis , de quorum officio 5* ^ actum; sed regis , qui post concessus Deo,indignante licet,negetur praesent Quando enim I. Sam. VIII. 5. Regem i expetunt Israelitæ on3n fpi^prædicti

{"am Deut. XVII. nec nisi certis conditio >us rejectum, in eo cespitant præter a quod politiæsuæ anxii eum anhelant tum, quo unus, at pro lubitu &c absoli quod ajuat, præsit, ad cujus nutur . ©-C g ):® L42

subditi componerent toti. Bene R. Levi Gcrsom sol. 299. B. Buxt. col. 4. dc hoc negotio: Qj'k ^fcHtf' »a ma u'u run 103 nxn'tt? .—id *sb ^on on^> oiow© jawa Cmd'j any!? anD»ott> o»i3n »D^oa |»ayn :ann by n^y» Iwks i.e. Commiferunthoc ipso (postulando Regem conformem aliarum gentium regibus) errorem: Israelenim so modo se non babehat, quo ipfis pr*e]set rex froarbitrio voluntatis fuœ, quails inter regts Itntium obtinebat imperil ratio 3 qui leges /<?nbant populo fuo, prout in mentem uenerant. Dederat etiam Numen summum petitis tocum, sed Scprædixit cap.X. qui mores futuri fint hujuscemodi regis , nec fefellh præsagium: coercuerunt enim poputom æque,inique,sic denique,ut ne hiscere quidem licuerit. Diversa ab hac Judicum potestas arctioribus contenta limitibus. Hujus igitur temporis ratione habita ad post futura, impunitatem in foro "Utnano, partim ausus scelestos mirandi utsuppeditet, in judices veroinvehendi occasionem ut subtrahat,id moniti aliquotos historicus repetit, quippe eo tempote> (quod plurima declarant,) hæc consignans, quo regia potestas nota omnibus, Hon æque Judicum. Instituitur autem K 2 repe

»4? Q'( o )-©

repetitio toties , quoties recensentur, in quæ animadvertendum fuerat, quaeque impedienda summi imperands potestate, quod ipsum argument! loco fuit. Dedit he occasionem expofltioni huic, quod sive e cap. XIX. v. i. hue assumas, sive e c.XHX. v. i. eandem phrasin repetas, sub finem cap.XIIX. legas , idolum illud a Danitis esse servatum,quamdiudomusDei in Silo erat, ubi terminum, quem dicunt, ad quem certum est innui. Stetit itaqjinconcussum siraulachrum isthoc per Judicum tantum ætatem Sc perstitisse diciturideo, quia tune Uex non erat in Israel; Rex igitur Judicem hic non denotaverit, (qu\ largientibus omnibus, ut plurimum not defuit,) sed regem proprie dictum, mini me omnium vero sictam aliquam Hinc potertatis coercentis tantum def< stum, non dirigentis, quæ cum lege &c m nisteriosacro aderat,notari existimo. Ne< enim a proprio signisicatu , nisi sumn urgeat necesiitas , recedendum , jux quem rex non convenit cum Judice , ip Paulo n I^d per euafynfy & t&fjmiv exp cante, aliter w judicare. Ni autem hoc capere haud quidem possum, quare si ] dices hic inteljigas , regis titulo insist

« PreviousContinue »