Page images
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

de Valera. En Amsterd. en Cafa de Lo

renço Jacobi. 16o 2. in fol. 1o. Alph. Von diesem translatore schreibt sein Landsmann Nic. Antonius fehr hart P. I. Biblioth. Hifp. 2oo. infame nobis femper nomen, hæreticus fuit Calvinianus, convertit in vulga- ,, rem linguam Biblicos libros, &c. Hottimger aber in seinem Bibliothecario gibt L. I. c. 3. p. 144. Diefe o?adrid)t: Hifpanica Biblia verhaculâ dedit lingua Caffiodorus de Regmo 2. (Reyna)

[graphic]
[graphic]

( Reyma) A. I y69. quæ poftea polyglottis fuis A. 1599. addidit El. Hutterum , recognovit tandem Cyprianus de Palera, & 16o2, Amft. divulgavit, und noch deutlicher Hr. Abbt Fabrigiâ P. I. Hiftor. Biblioth. Fabric. p. i3. Editio fecunda dicitur, non refpe&tu alicujus prioris , quam emiferit Valera , fed ejus, uam publicaverat Caffodorus de Reyna, Ba醬 A. I 569. 4. unde Kortholtus de variis fcripturæ edition. c. 24. fcribit, hanc noftram non tam novam translationem effe, quam Reynanæ, alicubi ex Genevenfi , præfèrtim Gallica, mutatæ & emendatæ repetitionem. Biblia Hifpanica, Francofurti impreffa Anno 1622. 4. non nova funt editio, fed ipfifsima Reynana anni 1569. Fran. de Enzymas (du Houx) quem Camerarius & Melanchthon tećie apellant Dryandrum, traduxit N. T. in linguam hifpanicam; fed inde fibi negotium accerfivit `apud Theologos belgicos, de quo videantur. Qolomeßi opera p. §ο7. Præmiffa noftræ editioni eft adhortatio non tantum Cypriami de Yalera, in qua agit de divino legeridi fcripturas præcepto, de canone librorum facrorum, de ufu nominis Jehova, quem retinuerit, deque fùo fcopo negotii , fed etiam Caffiodori de Reyma, qui partim ad ConciliumTridentinum, quod le&tionem fcripturæ in lingua vulgari permiserit, provocat, seque nec versionis vulgatæ nec Pagninianæ mancipium fuiffe '. - OՈ

« PreviousContinue »