Page images
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

FERD, BALTH ECK HER,
SS. Theol. & J. U. Doći. Protonot. Apoft.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

:

-
-
- --
-
-
_
-
-
-
- -
-
-
-
-
* *
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
*:
-
- **
~
- -
-
-

[ocr errors][ocr errors]

*
* - -
-
- - -
* .
-
-
- o
- -

*
-
-
- -
*
- * .
- -
* *
- *
-
-
-
-
- -
-
-
-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

piacitä vel ex inopiaJcognitignis fummi Boni, vel ex J àbundantia cordis in bona inferiora in partes ivere ; illa certe de felicitate hominis in hac Ephemeri vita, ubi tot fer. me fententiae , quot capita in fcenam prodierunt, dicenda

erit.

S qua quaeftio, in cujus fe&ione veterum Philofophorum

Antifthenes, & Solonnodum Gordium uno ićiu folvere rati, felicitatem hujus vitae ad fpatium imaginarium inter non entia relegaffe videntur : hic quidem hominetn , antequam Charonti naulum folverit, felicem dici pofIe abfolute négan- • do, * alter vero ad interrogationem: quidmortalibus beatiffimum? filum vitae a Parcis feliciter fcindi, communiter re

[ocr errors]

Quid ad hoc Plato, qui diphteram Jovis cum Mercurio

A 2. pro

* Plutarch in grat, apopht. : ** Laert, i. 6. c. 1.

[graphic]
[ocr errors]

propius tetigiße credebatur? exißentiam felicitatis hujus vitae terrhinis inclufam opirtatur Garamantis non fuiffe ignotam : fed raram in terris avem effe, ac fine fapientia & virtute nulli, cum fàpicntia & virtute nonnifi paucis obtingere contendit.* Epicuri & moribus, & do&rina, alieni Rhadamantüm agere,' & fordida cordis explorare latibula erubefcit animus, cäufam ipfius pace mea defendendam affumat Tullius cum Seneca benevoléntius magis, quam verius fcribente: Sanéta Epicurum &5' reita precipere, e; , fi *propius, accefferis, triftia: quam nos enim virtuti legem dicimus , eafh ille 4icit voluptati 5 ** átrameri devotum füüm clientém & óre, & opere docuiffe, virtutem folius voluptatis caufa fe&tandam, & felicitatem in fola voluptate fitam effe, inficiari non poteft. ; ; ; ; , ; **: , Quæ animi fenfa fuere Zenoni Stoicorum Principi, ex ipfius Öre per Senecam Epicurum ita alloquentis percipéré ve-,

[ocr errors]
[ocr errors]

Titis: interrogas Epicure, quid petam ex virtute? ipfam: nibil enim

[ocr errors]

... Adeftun Philofophorum Princeps! telam felicitatis felicius reliquis pertexe ; Thefeo filum porrige. Cum Beatitudo fit illu4 (inquit) quod propter ipfum diligitur; nulla aäio bumana magis, jropter ipfami, quam aëtio Sapientie diligitur. Ha&enus avéin Jowis imitátus Afiftoteles felicitati nidum in fublimitate Sapientiae ftruit. ' Mox Prometheum indutus illam ex luto fornjare nititur : quodfi ad beatam bominis vitam etiam externa bona - - - - reqtii

* Vide clariff. Amort in Ethica chriftiana p. 1. §. 2. n. 1. o De vita beata c. 13. - * Iib, de vita beata c. 15. -

[graphic]
« PreviousContinue »