Page images
PDF
[ocr errors]

73. Aperte docet Janfenius , juffitia , vel peccati deleéfationem effe illud vinculum, quo liberum arbitrium in juffitia , vel peccato ita firmiter ligatur, & retinetur, ut quamdiu iffo ffabiliter poffidetur & conffringitur, a&#u* oppofitur fit extra ejut poteßatem , ita videlicet , ut arbitrium mom liberatum eum velle mom pofft (a). Hinc caufam ipfe derivat , quamobrem Angeli , & Beati in coelo Deum immobiliter diligant , & ex adverfo dæmones , & damnati in inferno immobiliter odio habeant Deum , & in peccato perfeverent. Quia emim , inquit, im cglo fempiterma erit de Deo deleéïatio , fempiternur erit etiam amor , atque laudafio (b)5 & quia mulla ibi erit peccandi dele&#atio , & delecfatio non peccandi, feu bene agendi erit imdeclinabilir, ideo Angeli, & Beati peccare non poffunt (c). Similiter,

\ ex*

(a) Lib. VII. De gratia Chriffi cap. 5.

(b) Lib. IV. ejufdem cap. 8.

(c) Ibidem.

ex perpetuitate voluptatir perpetuam peccamdi volumtatem im demomibus mafci , ait, nempe dæmonet duplici capite , ex defeéfu fcilicet celeffis de/edfatiomi mom peccandi, & affdua peccamdi de/edfatione, etiam perpetua peccandi, feu im peccato, quo ceciderunt, perfiffemdi volumtate detineri (a). Cumque demum eos ille irrideat , qui dicunt, confirmator in gratia traéfibur ejuf moraliter reajfere nom poffe, etfi phyfice poffimt (b), dubitandum profe&o non eft , quin phyficam impotentiam ille intelligat, dum ait, juftitiæ, vel peccati dele&tatione ita firmiter in juftitia , vel peccato voluntatem noftram ligari, & retineri, ut, quamdiu illa ftabiliter poffidetur & coftringitur , aéïur oppofitur fit extra ejur poteßatem, ita videlicet ut voluntas non liberata eum velle bonum eff, five juffum , vel malum , five injuffum. Quidquid enim modo agimus, neceffario vel a coelefti divinæ grati« , vel a terrena carnali cupiditatis dele&atione maoti , illud operamur (J. 38.).

' mom poffit.
C o R o L L a R 1 U M IX.
74. 9uidquid modo agimur, neceffario vel
D 3 bo-

(a) Lib. IV. De gratia Cbriffi cap. 8.
(b) Lib. VII. ejufdem cap. 14.

[ocr errors]

75. Quamdiu, inquit Janfenius, in hac vita poff acceptam gratiam voluntas noftra mi/itat Deo, altermante creaturæ , & Creato-, ris deleéfatione, nunc reéte, munc perperam facit, prout cęli, aut terre deleciatio confenfum ejus arripuerit (a )3 & ideo mumc femper in omni humano motu fuo vel peccato, male agendo , fervit , vel bene faciemdo , ju

[ocr errors]

76. In omni aétu fuo voluntar meceffario peccat , mifi tanta gratiæ deleéiatio in illa fue.it , quæ terrenam cupiditatem , qua deorfum imdefinemter premitur, imtemfive excedat. Ne

(a) Lib. IV. De gratia Chriffi cap. 9. ' (b) Lib. VII. De gratia Chriffi cap. 5. .

Neceffario enim in omnia&tu fuo obfequitur voluntas deleétationi terrenæ cupiditatis , cui perpetuo obnoxia eft , nifi coeleftis deleétatio gratiæ in ea praevaluerit (§. 43.). Quamobrem

C o R o L L A R I U M XI.

77. Voluntar, gratia efficaci deffituta , im omni a&#u fuo meceffario peccat. Cum enim gratia efficax confiftat fecundum Janfenium in coelefti deleétatione , quæ terrenam imtemfive fuperet ( §. 56.), reftat profeéto, in voluntate, quæ gratia efficaci caret, vel folam haberi deleétationem terrenam, vel hanc coelefti in ea prævalere.

[ocr errors]

78. Poftquam dixit Janfenius , ad opur jußitiæ qualecumque faciendum meceffarium effe, ut ex majore juffitiæ deleéfatione mafcatur, addit, fore hinc, ut quamdo animur iffa celi fuavitate deffituitur , non pofft aliud, quam rerum terrenarum de/e&#ationer appetere & fequi (a). Ut enim alio loco haD 4 bet, (a) Lib. IV. De gratia Cbrifii cap, 6.

bet, pondur concupifcentiae , quo amimur paf. feffus e/? , detorquet eum ab amore juffitiae , & reéìitudinir , quæ in opere , ut bonum fit , meceffario fpeéfari debet, & affigit alicui creaturæ, cujuf vel confequendæ cupiditate flagrat, vel amittendæ timore cruciatur (a). Hinc, quamdiu voluntas noftra per vi&#ricem gratiæ deleéfationem non liberatur, in tenebrir, hoc e/? , ait ille, in peccatir jacet , temebra* diligit, temebrat im agendo , & ceffando fe&#atur. %uidquid enim dilexerit , creaturae /imites mom egreditur (b). Hinc quoque eft, eundem fi audiamus, mullum omnimo bonum moraliter opus, hoc eff, inquit ipfe, mullum opus , quod mom fit peccatum , ab infidelibur poffe fieri, fed quidquid faciant, quoquo modo fe vertant , quamcumque reéfam meditentur operationem, totum im eis perverfi amoris cupiditate contaminatum effe , & ex vulnere im vulnur furgere: cujus hæc prima illi ratio eft, quia Dei , & juffitiæ dilec7ione infide/er ommimo deffituti fumt, quae , ut paulo antea di(a) Lib. I. ejufdem cap. 4. (b) Lib. II. ejufdem cap. 3.

[graphic]
« PreviousContinue »