Page images
PDF
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

CURSUS COMPLETOS,

SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA. «ECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRIE DOCTORO! SCRIPT0UOÏ01E ECCLESIASTICORMU

SIVE LATINOnUM, SIVE GR .T.COIIL'M,

QUI AB ЖГЛ APOSTOLICO AD TEMPORA COXCILII TRIDEXTISI (ANNO Ш5) PRO LATIX1S i ET СОХ Cl LU FLOREXTIXl (AXN. 1439) PRO GILfiCÍS FLORUERUNT:

RECUSIO CHRONOLOGICÀ OMNIUM QUiE EXSTITERE MON U MENTOR UM CATHOLICS TRADlTiONIS PER QU1NDEC1M PRIMA

ECCLESliE SPECULA ET AMPLIUS, Joxta Rr1tiones Accuratissimas, Inter Se Cumque Nonnullis C0dicibu8 Manuscriptis Collatas, Perquam DiligenTer Casticata ; Dissertationibu8, Commentari1s Variisque Lf.ctionirus Continente!! Ii.liistrata ; Omniru» Upkiubks Post Ami'i.issimas Editiones Qu* Tribus Novissihis S.tcui.is Debentuil Absolutas Iietectis, Aucta; 1nrikirus Pabticulabirus Analvticis, Singulos Sive Tomos, Sive Auctores Alicujus Mohknti Subsequentibus, Donata; Capiti1lis Intra Ipsum Tkxtum Rite Dispositiv, Necnon Et Titulis SinguLahum Paginariim Marginen Supeiiiorem Distinguentirus Subjectamque Materum Sigmi IcanTibus, Adoknata; Operibus Cum Kubus, Tum Apocrypiiis, Aliqua Vero Auctouitatk In Orpine Ad Traditionen Ecclesusticam Roli.entirus, Amplificata J Ducentis Et Ampi.ius Locupletata Indic1bus Auctorum S1cut Et Operum, Ai Ph Uli Tikis, Chronologicis, StatiSt1c.is. Stntheticis, Analttic1s, Anal0k.1cis, In Quodque Religionis Punctum Dogmaticim, Morale, L1tvr-Gicum, Canonicum, Disciplinare, Uistoricum, Et Cuncta Alia Sink Ulla Exceptions; Sed Prjcskrtik Duoi1us 1nd1cibus Imuknms Et Generalibus, Altkru Scilicet Herum, Quo Consulto, Quidquid Non Solum Talis Talisve Pater, Verum Etiam Unusquisquk Patrum, Ne Uno Quidem Omisso, In Quodlibet Thema Scripserit, Uno Intuitu Consticiatur; Altero Scrii'tur.i£ Sac.li.l-; , Ex Quo Lectori Compeiiire Sit Obvium Quinam Patres Et In Quibus Operum Suokiim Locis Singulos Singui.orum Librorum Scrip"! I'll T. Versus, A Primo Ceneseos Usque Ad Novissimum Apocalipsis, Commentati Sint. T Ritio Accuratissima, Ccterisquk Omnibus Facile Anteponenda, Si Peiipendantur Ciiaracterum Nitidita«,

CHART Г. QUAI.ITAS, Integritas TEXTUS, PERFECTIO COHRECTIONIS, OPERUM RECUSOHUM TUM VARIETAS
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATROLOGLE VECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRKTII EXIGUITAS, PRiESEHTIMQUE ISTA COLLECTIO UNA, METIIOIIICA ET CHRONOLOGICA,
8EXCKNTOBUM FRAGMENTORUM OI'USCULORUUQUE IIACTENUS HIC П.1.1С SPAIISllllUM,
PRIHI1M AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS ET MSS, AD OMNES
jETATES, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS , COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORKSQUE ECCLESLE LATIN.«
A TERTULL1ANO AD JNNOCENTIUM III:

A CC URAN TE J.-P. M IG NE,
Bibliolbccae clcri Mulvcrene,

SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTICS HAMOS EDITURE.

PATROLOGIA, AD INSTAR 1PSIUS FCCI.F.M.e, IN DUAS PARTES DITIDITUR, ALIA NEMrE LATINA, ALIA GR«C0-LATI5A. LATINA, JAM PENITUS EXAIIATA, QUOAD PRIMAM SERIEM V1GINTI-QUINQUE ET DUCENTIS VOLDMINIBUS MOLESIA STAT, MOXVE POST PERACTOS INDICES STABIT, AC QU1NQUE-VIGINTI-CENTUM ET MILLE FRANCIS VENIT. CR/ЕСл DUPLICI EDITIONE TVPIS MANDATA EST. PRIOR GRjECUM TEXTUM UNA CUM VERSIONS LATINA LATERALIS AMPLECTITUR, ET AD NOVEM ET CENTUM VOLUMINA PERVENIT, SED SINE INDICIBl'S; POSTERIOR AUTEM HANC VERSIONEM TANTUM EXIIIBET, lllEOQUE INTBA QUINQUE ET QUINQUAGINTA VOLUMINA RETINETLR. UTRAQIJE VIGESIMA QUARTA DIE DECKHIiRIS 1SÜ0 OMNINO APPARUERAT. UNUMQUODQUR VOLUMEN Glt£CO-LATINUM OCTO, UNUNQUOIIQUE MERS LATINUM QUINQUE FRANCIS SOLUMMOUO E1IITUR : UTHOBIQUE VEBO, UT PRKTII IIUJUS BENEFICIO Fruatur EMPTOR, COLLECTIONEM INTEGRAM, SIVE GRjECAM SIVE LATINAM, 32Ü VOLUMIMBUS PRO AMrLlORI EDITIONE ET Ht PRO MINORI ABSQUE INDICIBUS KONSTANTEM, COMPARET NECESSE EBIT; SEKUS ENIM CUJUSQUE VOM II INKS AMPLITUDINEM NECNON ET DIFFICUI.TATES VARIA PRETIA £QUABUNT. ATTAMEN, SI QU1S EMAT INTEGRE ET SEORSIM COLLECTIONEM GR.CCO-LATINAM, VEL EAMDEM BX GR*CO LATINE VERSAM, TUM QUODQUE VOLUMEN PRO NOVEM VLU. PRO SEX FRANCIS OUTINEB1T. 1ST* CONDITIONES SERIEBUS PATROLOGLE NO.NDL'M EXCUSIS APPL1CANTUR,

PATROLOGIA LATIN JE TOM US CCXX

INDICES.

EXCUDEBATUR ET VENIT APDD J.-P. MIGNE, EDITOREM, IN VIA DICTA D'AMIIOISE, OLIM PROPE PORTAM LUTETIA PAIUSIORUM VULGO D'KSFER NOMINATAM, SEU PETIT-UONTIWUGE, NUNC VERO INTRA MOENIA PARISINA.

1863

GENERALES SIMIL ET SPECULES.

PATROLOGIA ЬАШЖ

ALPHABKTICEr CHRONOLOGICfi, STATISTICE,
SYNTHETICE, ANALYTICE, ANALOGICE, LOGICE, THEOLÜG1CE, HIERARCHICE,
BIBLIOGRAPHICE, BIOGRAPHICE, ETC., ETC., ETC.,

SECUNDUM PERSONARUM COND1TIONEM, REGIONEM, КГС,
ET RERUM SPECIÁLITATEM,

CONCISNATI;

IICTORIS AD OujesitumQUODLIBET PER IMMENS A M MATERIARCM SYLVAM QUASI MANU DUCTORES;

ET CATHOLICAM TRAD1T10NEM REDIYIVAM COMPLENTE*
ACCURANTE J.-P. MIGNE,

BIBLIOTDECi« CLERI ШЯ1ТВ11Л,

SIVE

»ŒRSÛU» COMPLETORUM IN SINCULOS SCIENTI* ECCLESIASTIC* RAMOS EDITORB

TOMUS TERTIÜS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,
W VIA DICTA D'AMBOISE. OLIM PliOPE PORTAH LUTETIA PARIStORUM VULGO D'ENFER
NOMUNATAM, SEU PETIT-MOSTROVGE, NUNC VERO INTRA MOENIA PARISINA.

1863

« PreviousContinue »