תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

BOOKS I AND II

BY

JOHN MILTON

EDITED FOR HIGH SCHOOL USE

BY

WILLIAM I. CRANE

HEAD OF THE ENGLISH DEPARTMENT
STEELE HIGH SCHOOL, DAYTON, OHIO

New York

THE MACMILLAN COMPANY

LONDON: MACMILLAN & CO., LTD.

1920

All rights reserved

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY

COPYRIGHT, 1900,

BY THE MACMILLAN COMPANY.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ARGUMENTS OF BOOKS III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »