Page images
PDF

HEINECCII JC

CONS. AULÆ REGIÆ PRUSS.
& in 111. Viadrina Pand. & Phil.
Rat. & Mor. Prof. P. Ord.

ANTIQUITATUM

'ROMANARUM

JURISPRUDENTIAM ILLUSTRANTIUM

SYNTAGMA

secundum ordinem

INSTITUTIONUM JUST1NIANI
digestum,

JL7X QJ70 MULTA JURIS RO MAt{1
t \ at que AuRorum fettrum Locx explicantur,
^ atque iU»Jirantur

^ PARS PRIM A.

[graphic]

. VENETIIS, MDCCLXXXIIi

Ex Typographia Balleoniana.
Suptriorum Vtrmijsu, tic VrhiUgiit9

[graphic]

NOVA

LECTORI BENEVOLO

s. p."

PRæter ea, quæ olim huic libello verbosius præfatus sum, jam quoque sum, LECTOR, quæ paucis te volo . Qua occasione ille tnihi olim subitanea veluti opera natus sit , ex vetere præfatione, si memineris, didiclsti. Fata tune illi longe alia , quam quæ expertus tst, ominabar. Non dubitabamenim,

Suin , quum plerique alieno ab his udiis animo esse soleant, libellus non. nisi meis, quibus ilium destinaveram, auditoribus utHitatem aliquaifk adfeturpv adeoque extra academiæ.in. v qua ♦tune pubhee docendi munere wngebar, Halensis pomoerianon mul- *" turn 'consequuturus eflet celebritatis . Eninwero aliter aecklit, ac quidem existimaveram . Vix enim prælo exieratopusculum> quum & exteri in ephemeridibus pubUcts institutum meum

z proT

probarent, & ipsum libellum commendarent unice. Fuerunt etiam qui se eo non parum adjutos esse , litteris ad me datis, significarent . Fuerunt, qui ilium innac ac exteris academiis , publice enarrarent, suifque illustrarent interpretationibus. Fuerunt denique , ut fit, qui in libellis & schedis suis, mea, vel suppreslb auctoris nomine, exscriberent, vel cum honoris præfatione citarent, vel nasvos quo/dam , five veros, five fibi ita visos, candide indicarent; quibus ego me magis obstrictum fateor , quam illis , qui mihi laudes , quas non agnosco , admetiri non dubitarunt. Inter hæc omnia libelli exemT plaria pauCos intra annos distracta sunt, meque jam monet bibliopola , in quern, dissipato bibliopolio. novo, jus vendendi, opusculum, translatum ,,.€st, ut si quid in seriniis tf&t quod addendum putem, id secum communicare non dubitem , aft ita tamen componam rationes , ut forma libri non mukum immutetur. Statim ergo sub incudem ilium revocavi, & nihil fed reliqui , ut nflllto concinnior emendatiorque prodiret in lu*

cem.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
« PreviousContinue »